01-MAX ZERO-ONE 2012 DVD
PRO-WRESTLING ZERO1 Puroresu Tapes Videos


ZERO1 on Samurai TV 7/15/12 Shinjiro Otani 20th Anniversary Show taped 7/8/12 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Kohei Sato vs. Ryoji Sai 10:59

James Raydeen & Craig Classic vs. Jonathon Grisham & S.P.I. 12:59

KAMIKAZE & Shito Ueda & Yoshikazu Yokoyama vs. Tamon Honda & Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi 12:49

NWA International Lightweight Tag Title Match: Susumu Yokosuka & KAGETORA vs. Ikuto Hidaka & Robbie Eagles 16:43

Scramble Bunkhouse Streetfight Deathmatch: Akebono & Takuya Sugawara & Mineo Fujita vs. Atsushi Onita & Hideki Hosaka & Ichiro Yaguchi 17:42

~TOP OF THE FUTURE!: Daichi Hashimoto vs. Naomichi Marufuji 17:04

Shinjiro Otani 20th Anniversary Match: Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima 25:53

ZERO1 Near Live 8/5/12 Fire Festival 2012 Final Tokyo Korakuen Hall
-3hr. Q=Perfect. 2 DVDs

James Raydeen & Craig Classic & Jo Kyung-ho vs. KAMIKAZE & Jay Coffey & Jason New 11:52

Fire Festival A Block: Ryoji Sai [2] vs. Tomoaki Honma [3] 12:16

Fire Festival B Block: Masato Tanaka [5] vs. Daisuke Sekimoto [5] 26:42

Fire Festival A Block: Shinjiro Otani [6] vs. Go Shiozaki [5] 17:23

Fire Festival B Block: Kohei Sato [1] vs. Muhammed Yone [3] 11:49

NWA United National Heavyweight Title Match: Shito Ueda vs. Yusaku Obata 12:06

Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto & Robbie Eagles vs. Takuya Sugawara & Mineo Fujita & Johnny Vandal 13:51

Fire Festival Final: Go Shiozaki vs. Masato Tanaka 20:48

BACK TO QUEBRADA TAPES