01-MAX ZERO-ONE 2010 DVD
PRO-WRESTLING ZERO1 Puroresu Tapes Videos


ZERO1 Battle Station 2/6/10 WRESTLER'S 9 taped 1/27/11 Tokyo Shinjuku FACE
-2hr. Q=Perfect

Rikiya Fudo vs. Yuzuru Saito 8:29

Hayato "Jr" Fujita vs. Shota Takanishi 9:06

Kintaro Kanemura & Minoru Fujita & Takuya Sugawara vs. Akira Shoji & Kohei Sato & Shito Ueda 16:32

Ryoji Sai vs. KAMIKAZE 15:53

Masaaki Mochizuki & Masato Tanaka vs. Hajime Ohara & TAJIRI 14:47

NWA Intercontinental Tag Title Match: Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs. Akebono & Shinjiro Otani 22:18

BACK TO QUEBRADA DVDs