WAVE 2017 DVD
Pro Wrestling WAVE Cruising Resurrection Joshi Puroresu Tapes Videos


WAVE V-Paradise #250-253
-1hr 40min. Q=Perfect

#250 3/15/17

1/28/17 Tokyo: Risa Sera & SAKI vs. Natsu Sumire & Rina Yamashita

2/11/17 Tokyo: Fairy Nihonbashi & Rina Yamashita vs. Kagetsu & Sawako Shimino

#251 3/22/17

2/11/17 Tokyo: Natsu Sumire vs. SAKI

#252 3/29/17

2/11/17 Tokyo, Regina Di Wave Title Match: Ryo Mizunami vs. Misaki Ohata

#253 4/5/17

4/4/09: Yumi Oka vs, Nanae Takahashi

10/28/09: GAMI & Yumi Oka vs. Mima Shimoda & Etsuko Mita

10/28/09: Beast Fang Leon vs. Water Aya

WAVE Nico Catch The Wave 2017 Opening 4/19/17 Tokyo Shinjuku FACE
-1hr 55min. Q=Ex

Cherry & Kaori Yoneyama vs. ASUKA & Yu Yamagata

KAORU & Mio Momono vs. Natsu Sumire & Yumi Ohka

Catch The Wave 2017: Sareee vs. Moeka Haruhi

Catch The Wave 2017: Mochi Miyagi vs. Misaki Ohata

Catch The Wave 2017: SAKI vs. Rina Yamashita

Catch The Wave 2017: Hiroe Nagahama vs. Rin Kadokura

Regina Di Wave Title Match: Ryo Mizunami vs. Takumi Iroha

WAVE Nico Catch The Wave 2017 [Bracken1] 4/26/17 Saitama Wrestle Budokan
-1hr 30min. Q=Ex

Hiroe Nagahama & Mio Momono vs. Maruko Nagasaki & Satsuri Totoro

Catch The Wave Block A: Mochi Miyagi vs. Sareee

Catch The Wave Block B: Rina Yamashita vs. Moeka Haruhi

Catch The Wave 2017: Misaki Ohata vs. Rin Kadokura

WAVE V-Paradise #254-257
-1hr 40min. Q=Perfect

#254 4/12/17

2/11/17 Tokyo, Wave Tag Title Match: Yuki Miyazaki & Yumi Oka vs. Maya Yukihi & Risa Sera

#255 4/19/17

3/18/17 Tokyo: Misaki Ohata vs. Natsu Sumire vs. Ryo Mizunami vs. Yumi Oka

#256 4/26/17

3/5/17 Tokyo, Regina Di Wave Title Match: Ryo Mizunami vs. Moeka Haruhi

#257 5/3/17

4/20/10 Tokyo: Kana vs. Shu Shibutani

WAVE Nico Catch The Wave 2017 [BrackenZ] 5/14/17 Saitama Wrestle Budokan
-1hr 20min. Q=Ex

Ryo Mizunami & Misaki Ohata vs. Kyuri & Mio Momono

Catch The Wave Other Than Block: SAKI vs. Mochi Miyagi

Catch The Wave Zabun Block: Hiroe Nagahama vs. Moeka Haruhi

WAVE Nico Catch The Wave 2017 [Bracken3] 5/23/17 Saitama Wrestle Budokan
-2hr 5min. Q=Ex

Maruko Nagasaki & Mochi Miyagi vs. ERINA & SAKI 12:19

Rina Yamashita vs. Mio Momono 8:22

Catch The WAVE 2017 Match: Moeka Haruhi [5] vs. Rin Kadokura [7] 10:00

Catch The WAVE 2017 Block B Match: Hiroe Nagahama [7] vs. Misaki Ohata [7] 8:33

BACK TO QUEBRADA DVDs