WRESTLE-1 2014 DVD
W-1 Tapes Videos


W-1 Near Live West Side Story 2/21/14 Osaka Bodymaker Colosseum #2
-2hr 30min. Q=Perfect. 2 DVDs

Andy Wu & Pan'nyan vs. MAZADA & NOSAWA Rongai

Shu Shibutani vs. Hikaru Shida

Yoshihiro Takayama vs. Ryota Hama

Keiji Muto & Rob Terry vs. KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree

Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Daiki Inaba & Hiroshi Yamato

Masakatsu Funaki vs. Ryoji Sai

Masayuki Kono vs. Manabu Soya

KAI & Seiki Yoshioka & Yasufumi Nakanoue vs. Kaz Hayashi & Shuji Kondo & Seiya Sanada

W-1 G+ Live SP W-1 vs TNA OUTBREAK 3/2/14 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-4hr 20min. Q=Perfect. 3 DVDs

Christopher Daniels & Kazarian vs. Koji Kanemoto & Minoru

Gail Kim vs. Madison Rayne

Abyss vs. Yoshihiro Takayama

Masakatsu Funaki vs. Bobby Roode

Keiji Muto & Rob Terry & Taiyo Kea vs. Masayuki Kono & Rene Dupree & Samoa Joe

TNA World Tag Title Match: Davey Richards & Eddie Edwards vs. Jessie Godderz & Robbie E vs. Kaz Hayashi & Shuji Kondo

TNA X-Division Title Match: Austin Aries vs. Seiya Sanada

TNA World Heavyweight Title Match: Magnus vs. KAI

Bonus matches

MAZADA & NOSAWA Rongai & Kazushi Miyamoto vs. Andy Wu & Daiki Inaba & Hiroshi Yamato

Ryota Hama vs. Kikutaro

Manabu Soya & Seiki Yoshioka vs. KAZMA SAKAMOTO & Ryoji Sai

Satoshi Kojima vs. Yasufumi Nakanoue

BACK TO QUEBRADA DVDs