WRESTLE-1 2013 DVD
W-1 Tapes Videos


W-1 on GAORA 10/17/13 First Trip taped 10/6/13 Tokyo Korakuen Hall
-2hr 45min. Q=Perfect. 2 DVDs

El Hijo del Pantera vs. Daiki Inaba

Masayuki Kono vs. Yasufumi Nakanoe

AKINO vs. Maki Narumiya

Hiroshi Yamato & Ryota Hama vs. MAZADA & NOSAWA Rongai

Koji Kanemoto vs. Seiki Yoshioka

Manabu Nakanishi vs. Kaz Hayashi

Handicap Match: Masakatsu Funaki vs. KAZMA SAKAMOTO & Masayuki Kono & Ryoji Sai

Jeff Jarrett & Keiji Muto & Masakatsu Funaki vs. KAZMA SAKAMOTO & Masayuki Kono & Ryoji Sai

Yoshihiro Takayama vs. Minoru Tanaka

Shuji Kondo vs. Yuji Okabayashi

KAI vs. Seiya Sanada

W-1 on Samurai 11/28/13 Ryota Hama Debut 5th Anniversary Show taped 11/17/13 Gunma Fujioka Citizen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Daiki Inaba vs. Hiroshi Yamato vs. NOSAWA Rongai

Tsukasa Fujimoto vs. Risa Sera

Jay Bradley & Rob Terry vs. Koji Kanemoto & Seiki Yoshioka

Heat & Shiryu vs. Andy Wu & El Hijo del Pantera

Masakatsu Funaki vs. NOSAWA Rongai

Yoshihiro Takayama vs. Masakatsu Funkai

KAI & Shuji Kondo vs. MAZADA & Seiya Sanada

Ryota Hama vs. Yasufumi Nakanoe

Keiji Muto & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoe vs. KAZMA SAKAMOTO & Masayuki Kono & Rene Dupree

BACK TO QUEBRADA DVDs