TJP 2017 DVD
Tokyo Joshi Pro Tokyo Joshi Puroresu Tapes Videos


TJP Universe Girls Fight Out #1 taped 1/21/17 Tokyo Basement MON*STAR
-1hr 15min. Q=Ex

Maho Kurone vs. Maki Ito 6:43

Akane Miura & Shoko Nakajima vs. Azusa Takigawa & Nonoko 10:42

Yuu vs. Nodoka-Oneesan 6:26

Martha & Saki Akai vs. Miyu Yamashita & Rika Tatsumi 10:10

TJP Universe Girls Fight Out #2 taped 2/5/17 Tokyo Basement MON*STAR
-1hr 45min. Q=Ex

Akane Miura vs. Maki Ito 5:34

Mil Clown & Miyu Yamashita vs. Azusa Takigawa & Nonoko 12:02

Martha & Saki Akai vs. Maho Kurone & Rika Tatsumi 11:00

Reika Saiki & Shoko Nakajima vs. Nodoka-Oneesan & Yuu 17:25

TJP Universe Girls Fight Out #5 taped 6/24/17 Tokyo Basement MON*STAR
-1hr 40min. Q=Ex

Shoko Nakajima vs. Marika Kobashi 7:33

Three Way Match: Mizuki vs. Azusa Takigawa vs. Maho Kurone 10:29

Yuna Manase & Yuu vs. Nonoko & Rika Tatsumi 12:49

Reika Saiki & Yuka Sakazaki vs. Miyu Yamashita & Nodoka-Oneesan 11:39

TJP At this Time & Get Excited In Itabashi! taped 8/12/17 Tokyo Itabashi Green Hall
-1hr 55min. Q=Ex

Mizuki vs. Marika Kobashi 7:10

Shoko Nakajima vs. Nodoka-Oneesan 8:40

Maho Kurone & Rika Tatsumi vs. Azusa Takigawa & Nonoko 12:34

Yuu vs. Yuna Manase 8:17

Miyu Yamashita & Yuka Sakazaki vs. Maki Ito & Reika Saiki 15:40

TJP STV 9/3/17 Brand New Wrestling ~ The Beginning Of A New Era ~ taped 8/26/17 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Mizuki & Nonoko vs. Yuki Kamifuki & Yuna Manase 10:35

Idol Lumberjack Death Match (Special Referee Sanshiro Takagi): Maki Ito vs. Azusa Takigawa 8:52

DDT Iron Man Heavy Metal Title Three Way Match: Yuu vs. Marika Kobashi vs. Nodoka-Oneesan 8:14

Shoko Nakajima vs. Solo Darling 10:50

Meiko Satomura vs. Miyu Yamashita by TKO 10:47

Maho Kurone & Rika Tatsumi & Shiro Koshinaka vs. Yukio Saint Laurent (Yukio Sakaguchi) & Martha & Saki-sama 10:36

TOKYO Princess Of Princess Title Match: Yuka Sakazaki vs. Reika Saiki 14:13

TJP Nico Osaka de Bakon taped 9/30/17 Osaka Miyakojima Kumin Center
-2hr 40min. Q=Ex. 2 DVDs

Maho Kurone vs. Yuki Kamifuki 5:58

DDT Iron Man Heavy Metal Title Match: Yuu vs. Marika Kobashi 6:57

Three Way Match: Nodoka-Oneesan vs. Maki Ito vs. Shoko Nakajima 10:10

Nonoko vs. Rika Tatsumi 8:43

Yuka Sakazaki & Yuna Manase vs. Azusa Takigawa & Miyu Yamashita 14:20

TOKYO Princess Of Princess Title Match: Reika Saiki vs. Mizuki 14:36

BACK TO QUEBRADA DVDs