STARDOM 2013 DVD
WORLD WONDER RING STARDOM Joshi Puroresu Tapes Videos


STARDOM on Samurai 2/1/13 Season 10 [New Years Stars 2013] ~ Stardom 2nd Anniversary Show~ taped 1/14/13 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

1st Artist of Stardom Champion Decision Tournament Semifinal: Act Yasukawa & Natsuki*Taiyo & Saki Kashima vs. Miho Wakizawa & Tsukasa Fujimoto & Yui Yokoo

1st Artist of Stardom Champion Decision Tournament Semifinal: Kellie Skater & Portia Perez & Tomoka Nakagawa vs. Io Shirai & Mayu Iwatani & Natsumi Showzuki

Hailey Hatred vs. Yuhi

Hiroyo Matsumoto vs. Yoshiko

Wonder of Stardom Title Match: Yuzuki Aikawa vs. Kairi Hojo

Act Yasukawa & Natsuki*Taiyo & Saki Kashima vs. Kellie Skater & Portia Perez & Tomoka Nakagawa

World of Stardom Title Match: Nanae Takahashi vs. Kyoko Kimura

STARDOM Yuzupon Mania DVD
-4hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Yuzuki Aikawa career retrospective with highlights of her 3 year career, behind the scenes footage, modeling, etc.

7/24/11 Yuzuki Aikawa vs. Yoshiko

1/8/12 vs, Hikaru Shida

4/8/12 Kairi Hojo & Yuzuki Aikawa vs. Nanae Takahashi & Yuuri Haruka

11/3/12 Io Shirai & Yuzuki Aikawa vs. Nanae Takahashi & Yuhi

3/17/13 vs. Meiko Satomura

STARDOM Near Live STARDOM RYOGOKU CINDERELLA CHAMPION FIESTA 2013 4/29/13 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-4hr 50min. Q=Perfect. 3 DVDs

Ryogoku Starting Over Stardom vs. Ice Ribbon: Yui Yokoo & Sumire Yoshino vs. Risa Sera & Rutsuko Yamaguchi 6:02

All Japan Women's Gold Tradition Ryogoku Advent: Miho Wakizawa vs. Manami Toyota 10:37

Ryogoku Special MIX Eight Person Tag Match: Kota Ibushi & Gota Ihashi & Lin Bairon & Mayu Iwatani vs. Michael Nakazawa & Hikaru Sato & Makoto & Eri Susa 12:02

Takumi Iroha Debut Match: Meiko Satomura vs. Takumi Iroha 10:54

Wonder of Stardom Title Decision Match: Dark Angel vs. Act Yasukawa 10:42

High Speed Title Match: Natsuki*Taiyo vs. Yuhi 12:06

Goddesses of Stardom Title Match: Kyoko Kimura & Hailey Hatred vs. Kairi Hojo & Natsumi Showzuki 12:30

Nanae Takahashi That's Women's Pro-Wrestling: Nanae Takahashi & Tsukasa Fujimoto & Mika Nagano vs. Kaori Yoneyama & Hiroyo Matsumoto & Shuri 14:21

World of Stardom Title Match: Alpha Female vs. Io Shirai 12:54

Yuzupon Retirement Best Fighting Spirit FINAL: Yoshiko vs. Yuzuki Aikawa 15:11

STARDOM CHAMPION FIESTA 2013 ~RYOGOKU CINDERELLA~ DVD 4/29/13 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-6hr 35min. Q=Perfect. 4 DVDs

Lead up events & functions

Ryogoku Starting Over Stardom vs. Ice Ribbon: Yui Yokoo & Sumire Yoshino vs. Risa Sera & Rutsuko Yamaguchi 6:02

All Japan Women's Gold Tradition Ryogoku Advent: Miho Wakizawa vs. Manami Toyota 10:37

Ryogoku Special MIX Eight Person Tag Match: Kota Ibushi & Gota Ihashi & Lin Bairon & Mayu Iwatani vs. Michael Nakazawa & Hikaru Sato & Makoto & Eri Susa 12:02

Takumi Iroha Debut Match: Meiko Satomura vs. Takumi Iroha 10:54

Wonder of Stardom Title Decision Match: Dark Angel vs. Act Yasukawa 10:42

High Speed Title Match: Natsuki*Taiyo vs. Yuhi 12:06

Goddesses of Stardom Title Match: Kyoko Kimura & Hailey Hatred vs. Kairi Hojo & Natsumi Showzuki 12:30

Nanae Takahashi That's Women's Pro-Wrestling: Nanae Takahashi & Tsukasa Fujimoto & Mika Nagano vs. Kaori Yoneyama & Hiroyo Matsumoto & Shuri 14:21

World of Stardom Title Match: Alpha Female vs. Io Shirai 12:54

Yuzupon Retirement Best Fighting Spirit FINAL: Yoshiko vs. Yuzuki Aikawa 15:11

STARDOM season11 grows up stars 2013 DVD
-7hr 45min. Q=Perfect. 4 DVDs

3/3/13 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Io Shirai & Mayu Iwatani vs. Kellie Skater & Yui Yokoo 8:06

Act Yasukawa & Yoshiko vs. Hiroyo Matsumoto & Sumire Yoshino 9:21

Yuhi & Yuzuki Aikawa vs. Kairi Hojo & Natsumi Showzuki 11:32

Unit Showdown: Hailey Hatred & Kyoko Kimura & The Female Predator Amazon vs. Eri Susa & Miho Wakizawa & Nanae Takahashi 12:46

NEO High Speed Title Match: Natsuki Taiyo vs. Kaori Yoneyama 30:00

Stardom Takamatsu Wrestle Fest 3/10/13 Takamatsu

Miho Wakizawa vs. Sumire Yoshino 8:36

Hailey Hatred vs. Mayu Iwatani 5:12

Kairi Hojo & Natsumi Showzuki vs. Eri Susa & Yui Yokoo 11:02

Kyoko Kimura & The Female Predator Amazon vs. Kellie Skater & Nanae Takahashi 14:34

Dark Angel & Io Shirai & Yuzuki Aikawa vs. Act Yasukawa & Natsuki Taiyo & Yoshiko 18:03

Stardom The Highest 2013 ~Pre Ryogoku Cinderella~ 3/17/13 Tokyo Korakuen Hall

Stardom Tag Wars 5 Team Gauntlet: Io Shirai & Mayu Iwatani vs. Dark Angel & Kellie Skater vs. Eri Susa & Miho Wakizawa vs. Kairi Hojo & Natsumi Showzuki vs. Sumire Yoshino & Yui Yokoo
a) Eri Susa & Miho Wakizawa vs. Sumire Yoshino & Yui Yokoo 7:40
b) Dark Angel & Kellie Skater vs. Eri Susa & Miho Wakizawa 4:08
c) Io Shirai & Mayu Iwatani vs. Dark Angel & Kellie Skater 8:40
d) Io Shirai & Mayu Iwatani vs. Kairi Hojo & Natsumi Showzuki 9:47

Special Scramble Single Wars: The Female Predator Amazon vs. Act Yasukawa vs. Kaori Yoneyama vs. Yuhi 7:41

Meiko Satomura vs. Yuzuki Aikawa 13:37

Goddesses Of Stardom Title Match: Natsuki Taiyo & Yoshiko vs. Hailey Hatred & Kyoko Kimura

World Of Stardom Title Match: Nanae Takahashi vs. Alpha Female 16:01

Stardom Osaka Starlight 2013 3/24/13 Osaka IMP Hall

Act Yasukawa & Kairi Hojo & Natsumi Showzuki vs. Mayu Iwatani & Sumire Yoshino & Yuhi 9:11

World Of Stardom Title #1 Contendership Tournament Semifinal: Dark Angel vs. Hiroyo Matsumoto 10:33

World Of Stardom Title #1 Contendership Tournament Semifinal: Io Shirai vs. Kaori Yoneyama 11:41

Alpha Female & Hailey Hatred & Kyoko Kimura vs. Eri Susa & Miho Wakizawa & Yui Yokoo 8:00

Nanae Takahashi & Natsuki Taiyo vs. Yoshiko & Yuzuki Aikawa 17:26

World Of Stardom Title #1 Contendership Tournament Final: Io Shirai vs. Dark Angel 15:46

3/31/13 Tokyo Shinkiba 1st RING

Eri Susa vs. Sumire Yoshino 7:37

Natsuki Taiyo & Yoshiko vs. Mayu Iwatani & Yuhi 14:55

Kairi Hojo & Kaori Yoneyama & Mayu Iwatani vs. Miho Wakizawa & Nanae Takahashi & Yui Yokoo 19:19

Kyoko Kimura & The Alpha Female vs. Dark Angel & Io Shirai 15:26

Wonder Of Stardom Title Match: Yuzuki Aikawa vs. Act Yasukawa 12:21

4/7/13 Sapporo Teisen Hall

Miho Wakizawa vs. Sumire Yoshino 7:52

Mayu Iwatani vs. Yui Yokoo 5:30

Nanae Takahashi vs. Eri Susa 10:58

Alpha Female & Hailey Hatred & Kyoko Kimura vs. Hiroyo Matsumoto & Kairi Hojo & Yuzuki Aikawa 16:19

Act Yasukawa & Natsuki Taiyo & Yoshiko vs. Dark Angel & Io Shirai & Kaori Yoneyama 30:00

4/14/13 Tokyo Shinkiba 1st RING

Dark Angel & Mayu Iwatani & Yuhi vs. Miho Wakizawa & Sumire Yoshino & Yui Yokoo 11:02

Act Yasukawa & Natsuki Taiyo & Yoshiko vs. Eri Susa & Kaori Yoneyama & Nanae Takahashi 13:51

Alpha Female & Hailey Hatred & Kyoko Kimura vs. Io Shirai & Kairi Hojo & Natsumi Showzuki 12:57

Yuzupon Last Shinkiba ~Last Single~ Gauntlet Match: Yuzuki Aikawa vs. Dark Angel vs. Eri Susa vs. Kairi Hojo vs. Kaori Yoneyama vs. Mayu Iwatani vs. Miho Wakizawa vs. Mio Shirai vs. Nanae Takahashi vs. Natsuki Taiyo vs. Natsumi Showzuki vs. Sumire Yoshino vs. Syuri vs. Yuhi vs. Yui Yokoo vs. Yuka Yasukawa
a) Yuzuki Aikawa vs. Yuka Yasukawa 1:00
b) Yuzuki Aikawa vs. Kaori Yoneyama 1:00
c) Yuzuki Aikawa vs. Natsumi Showzuki 1:00
d) Yuzuki Aikawa vs. Dark Angel 1:00
e) Yuzuki Aikawa besiegt Sumire Yoshino 0:38
f) Yuzuki Aikawa besiegt Yui Yokoo 0:55
g) Yuzuki Aikawa besiegt Eri Susa 0:38
h) Yuzuki Aikawa besiegt Mayu Iwatani 0:46
i) Yuzuki Aikawa vs. Miho Wakizawa 1:00
j) Yuzuki Aikawa vs. Nanae Takahashi 1:00
k) Yuzuki Aikawa vs. Mio Shirai 1:00
l) Yuzuki Aikawa vs. Yuhi 1:00
m) Yuzuki Aikawa vs. Natsuki Taiyo 1:00
n) Yuzuki Aikawa vs. Kairi Hojo 1:00
o) Yuzuki Aikawa vs. Syuri 1:00
p) Yuzuki Aikawa vs. Nanae Takahashi 1:00
q) Yuhi besiegt Yuzuki Aikawa 0:26

STARDOM on Samurai 6/12/13 Golden Age taped 6/2/13 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Hiroyo Matsumoto & Mayu Iwatani vs. Eri Susa & Miho Wakizawa vs. Hailey Hatred & Su Yung vs. Sumire Yoshino & Yui Yokoo

Wonder of Stardom Title Match: Dark Angel vs. Yuhi

Nanae Takahashi vs. Takumi Iroha

Christina Von Eerie & Kyoko Kimura vs. Kairi Hojo & Nanae Takahashi

NEO High Speed Title Match: Natsuki*Taiyo vs. Kaori Yoneyama

World of Stardom Title Match: Io Shirai vs. Yoshiko

STARDOM on Samurai 9/3/13 STARDOMxSTARDOM taped 8/17/13 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Miho Wakizawa & Nanae Takahashi vs. Eri Susa & Mayu Iwatani

Hiroyo Matsumoto vs. The Alpha Female

Wonder of Stardom Title Match: Dark Angel vs. Takumi Iroha

Artist of Stardom Title Match: Kairi Hojo & Kaori Yoneyama & Yuhi vs. Act Yasukawa & Natsuki*Taiyo & Yoshiko

World of Stardom Title Match: Io Shirai vs. Kyoko Kimura

STARDOM on Samurai 10/1/13 5* GP 2013 taped 9/23/13 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

3-Way Match Mayu Iwatana vs. Hiroyo Matsumoto vs. Miho Wakizawa

Stardom 5* Grand Prix Block A Kairi Hojo vs. Kaori Yoneyama

Stardom 5* Grand Prix Block A Alpha Female vs. Dark Angel

Stardom 5* Grand Prix Block A Io Shirai vs. Takumi Iroha

Stardom 5* Grand Prix Block B Yoshiko vs. Act Yasukawa

Stardom 5* Grand Prix Block B Kyoko Kimura vs. Yuhi

Stardom 5* Grand Prix Final: Nanae Takahashi vs. Alpha Female

STARDOM on Samurai 11/14/13 STARDOM 100th Show Commemoration taped 11/4/13 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Natsuki*Taiyo vs. Koguma

Hiroyo Matsumoto vs. Takumi Iroha

Natsuki*Taiyo & Yoshiko vs. Mayu Iwatani & Miho Wakizawa

Artist of Stardom Title Match: Kyoko Kimura & The Alpha Female & The Female Predator Amazon vs. Kairi Hojo & Kaori Yoneyama & Yuhi

Wonder of Stardom Title Match: Dark Angel vs. Act Yasukawa

World of Stardom Title Match: Io Shirai vs. Nanae Takahashi

STARDOM on Samurai 1/23/14 Year End Climax 2013 taped 12/29/13 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Kairi Hojo vs. Koguma

Yuhi vs. Takumi Iroha

Wonder of Stardom Title Match: Act Yasukawa vs. Kellie Skater

NEO High Speed Title Match: Kaori Yonetama vs. Natsuki*Taiyo

Artist of Stardom Title Match: Kyoko Kimura & The Alpha Female & The Female Predator Amazon vs. Hiroyo Matsumoto & Mayu Iwatana & Miho Wakizaki

Meiko Satomura & Nanae Takahashi vs. Kagetsu & Yoshiko

JWP Openweight & World of Stardom Double Title Match: Arisa Nakajima vs. Io Shirai

BACK TO QUEBRADA DVDs