SGPW 2017 DVD
SENDAI GIRLS' PRO-WRESTLING Tapes Videos


SGPW Nico 1/9/17 Tokyo Shinjuku FACE
-2hr 25min. Q=Ex. 2 DVDs

Mika Shirahime & Syuri vs. Konami & Mio Momono 12:18

Hikaru Shida vs. Cassandra Miyagi 12:43

Aiger & Hiroyo Matsumoto vs. Alex Lee & Meiko Satomura 13:28

DASH Chisako & KAORU vs. Command Bolshoi & Kyoko Kimura 26:08

Sendai Girls World Title Match: Chihiro Hashimoto vs. Aja Kong 15:32

SGPW Nico New Year Senjo 1/28/17 Osaka Minato Kumin Center
-1hr 55min. Q=Ex

Mika Shirahime vs. Mio Momono 11:25

Big Bang Nicole & Cassandra Miyagi vs. Aiger & Hikaru Shida 10:57

DASH Chisako vs. Alex Lee 12:18

Meiko Satomura vs. KAORU 12:52

Aja Kong & Hiroyo Matsumoto vs. Chihiro Hashimoto & Sawako Shimono 13:34

SGPW Nico 3/11/17 Tokyo Shinjuku FACE
-2hr 5min. Q=Ex

Mika Shirahime vs. Hana Kimura 12:08

Three Way Match: Aiger vs. Chikayo Nagashima vs. KAORU 6:10

Big Bang Nicole & Cassandra Miyagi & Nyla Rose vs. Alex Lee & Hikaru Shida & Konami 12:41

Syuri vs. Meiko Satomura 14:22

Chihiro Hashimoto & DASH Chisako vs. Aja Kong & Hiroyo Matsumoto 19:29

SGPW Nico 3/12/17 Sendai Miyagino Culture Center
-1hr 40min. Q=Ex

Cassandra Miyagi vs. Hiroe Nagahama 11:02

Big Bang Nicole & Hana Kimura & Hikaru Shida vs. KAORU & Mika Shirahime & Mio Momono 14:04

Hiroyo Matsumoto & Syuri vs. Alex Lee & Meiko Satomura 12:40

Chihiro Hashimoto & DASH Chisako vs. Chikayo Nagashima & Nyla Rose 19:15

SGPW STV 4/16/17 taped 4/6/17 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Mika Shirahime vs. Konami 7:16

Hana Kimura vs. Mio Momono 11:07

Aiger & Big Bang Nicole & Nyla Rose vs. Alex Lee & Emi Sakura & KAORU 12:06

Hiroyo Matsumoto vs. Meiko Satomura 15:45

Hana Kimura vs. Mika Shirahime 10:45

Sendai Girls Tag Title Match: Hikaru Shida & Syuri vs. Cassandra Miyagi & DASH Chisako 15:03

Sendai Girls World Title Match: Aja Kong vs. Chihiro Hashimoto 19:17

SGPW Nico 4/9/17 Sendai Miyagino Culture Center
-1hr 55min. Q=Ex

Exhibition Match: Manami vs. Mika Shirahime

Alex Lee vs. Yako Fujigasaki

KAORU vs. Aiger

Cassandra Miyagi & Meiko Satomura vs. Mio Momono & Nyla Rose

Syuri vs. Mika Shirahime

Chihiro Hashimto & DASH Chisako vs. Hikaru Shida & Rina Yamashita

SGPW Nico 6/10/17 Sapporo Mars Gym
-2hr 5min. Q=Ex

Mio Momono vs. Mika Shirahime 7:42

Aja Kong & Big Bang Nicole vs. Aiger & Alex Lee 11:15

Cassandra Miyagi & DASH Chisako & Heidi Katrina vs. Chikayo Nagashima & KAORU & Nyla Rose 16:42

Sendai Girls Tag Title Match: Hikaru Shida & Syuri vs. Hana Kimura & Meiko Satomura 17:07

Sendai Girls World Title Match: Chihiro Hashimoto vs. Hiroyo Matsumoto 18:55

SGPW STV 7/20/17 Women's Wrestling Big Show In Niigata 2017 taped 7/15/17 Niigata-shi Taiikukan
-1hr 55min. Q=Perfect

Jaguar Yokota vs. Manami 8:07

Three Way Match: Rydeen Hagane vs. Aiger vs. Hana Kimura 8:15

Alex Lee & Heidi Katrina vs. Aasa Maika & KAORU 11:45

Aja Kong & Meiko Satomura & Nanae Takahashi vs. Mika Shirahime & Mio Momono & Rin Kadokura 18:51

Sendai Girls Tag Title Match: Hikaru Shida & Syuri vs. Cassandra Miyagi & DASH Chisako 20:21

Sendai Girls World Title Match: Hiroyo Matsumoto vs. Chihiro Hashimoto 19:29

SGPW Nico 8/19/17 Sendai Miyagino Culture Center
-2hr 5min. Q=Ex

Mio Momono vs. Manami 7:40

Reyna Isis vs. La Jarochita 7:39

DASH Chisako vs. Hiroyo Matsumoto 15:00

KAORU & Meiko Satomura vs. Chihiro Hashimoto & Rin Kadokura 16:12

Alex Lee & Mika Shirahime vs. Cassandra Miyagi & Heidi Katrina 16:45

SGPW STV 10/7/17 Women's Wrestling Big Show In Sendai 2017 taped 9/24/17 Sendai Sun Plaza Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Hiroyo Matsumoto vs. Ami Sato 8:09

Aiger vs. Sakura Hirota 6:27

Jaguar Yokota & Mio Momono vs. Manami & Manami Toyota 14:35

Heidi Katrina vs. Rin Kadokura 6:49

Aja Kong & Cassandra Miyagi & Hikaru Shida vs. Aasa Maika & Emi Sakura & Hana Kimura 11:44

Sendai Girls Tag Title Decision Match: DASH Chisako & KAORU vs. Alex Lee & Mika Shirahime 18:27

Sendai Girls World Title Match: Chihiro Hashimoto vs. Meiko Satomura 21:49

BACK TO QUEBRADA DVDs