SGPW 2016 DVD
SENDAI GIRLS' PRO-WRESTLING Tapes Videos


SGPW on Nico Nico Jumonji Shimai Final in Tokyo 1/9/16 Tokyo Shinjuku Face
-2hr. Q=Ex

Arisa Nakajima vs. Mika Iwata

Cassandra Miyagi & KAORU vs. Alex Lee & Hiroyo Matsumoto

Chikayo Nagashima & Syuri vs. Kellie Skater & Meiko Satomura

Aja Kong vs. Chihiro Hashimoto

DASH Chisako & Sendai Sachiko vs. Command Bolshoi & Kyoko Kimura

SGPW Sendai Sachiko Retirement Match Jumonji Shimai Final DVD 1/17/16 Sendai Miyagino-ku Bunka Center
-1hr 55min. Q=Perfect

Yu Yamagata vs. Cassandra Miyagi 7:46

Alex Lee & Meiko Satomura vs. Misaki Ohata & Ryo Mizunami 20:00

Sendai Girls Tag Title Match: DASH Chisako & Sendai Sachiko vs. Chihiro Hashimoto & Mika Iwata 19:07

11 Woman Battle Royal: DASH Chisako vs. Alex Lee vs. Cassandra Miyagi vs. Chihiro Hashimoto vs. KAORU vs. Meiko Satomura vs. Mika Iwata vs. Misaki Ohata vs. Ryo Mizunami vs. Sendai Sachiko vs. Yu Yamagata 14:32

SGPW on Samurai 7/7/16 10th Anniversary Show - Womens Wrestling Big Show in Niigata -7/2/16 Niigata-shi Taiikukan
-1hr 55min. Q=Perfect

Ayako Hamada vs. Mika Iwata

Alex Lee vs. Aiger

Hikaru Shida & KAORU & Nyla Rose vs. Hiroyo Matsumoto & Shinobu Kandori & Takako Inoue

Hiroe Nagahama & Syuri vs. Cassandra Miyagi & Kyoko Kimura

Chihiro Hashimoto & DASH Chisako vs. Aja Kong & Rydeen Hagane

Sendai Girls Title Match: Meiko Satomura vs. Io Shirai. Excellent match.

BACK TO QUEBRADA DVDs