SEAdLINNNG 2016 DVD
SEAdLINNNG Joshi Puroresu Tapes Videos


SEAdLINNNING on Samurai 2/2/16 Lets Make Miracle Year 2016! taped 1/11/16 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Bang Bang Nicole vs. Meiko Tanaka

Kyoko Inoue & Takako Inoue vs. Aoi Kizuki & Yuki Miyazaki

Over The Top Rules: Konami & Sareee vs. Ryo Mizunami & Syuri

Ayako Hamada & Kotori vs. Emi Sakura & Meiko Satomura

Mixed Gender Match: Masato Tanaka vs. Nanae Takahashi

SEAdLINNNING on Samurai 3/15/16 Lets Get d!!! Yoshiko is Back! taped 3/7/16 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Emi Sakura vs. Konami

Command Bolshoi & MIZUKI vs. Kagetsu & Tsukasa Fujimoto

Dynamite Kansai & Takako Inoue & Yuki Miyazaki vs. Big Bang Nicole & Meiko Tanaka & Sareee

Ryo Mizunami & Yumiko Hotta vs. Rina Yamashita & Syuri

Nanae Takahashi vs. Yoshiko

SEAdLINNNG Nico 8th Match Sparkling-d! taped 10/16/16 Tokyo Shinjuku FACE
-1hr 50min. Q=Ex

Aoi Kizuki vs. Jenny Rose 10:32

Four Way Match: Command Bolshoi vs. Leon vs. Sareee vs. Tsukasa Fujimoto 9:48

TLC Rules Match: Nanae Takahashi vs. Veda Scott 17:22

Arisa Nakajima vs. Yoshiko 29:15

BACK TO QUEBRADA DVDs