OZ Academy 2017 DVD
OZ Academy Tapes Videos


OZ Academy Videos:
OZ 98-04
OZ 2005
OZ 2006
OZ 2007
OZ 2008
OZ 2009
OZ 2010
OZ 2011
OZ 2012
OZ 2013
OZ 2014
OZ 2015
OZ 2016
OZ 2017

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

OZ Academy GAORA 6/13/17 Disorder taped 5/14/17 Tokyo Shinjuku Face
1hr 45min. Q=Perfect

Aja Kong & Yoshiko & Syuri vs. Alex Lee & Maya Yukihi & Yumi Oka 17:20

Kaho Kobayashi & Sonoko Kato vs. Aoi Kizuki & AKINO 17:14

Manami Toyota vs. Mima Shimoda 17:05

Hiroyo Matsumoto & Kaori Yoneyama vs. Rina Yamashita & Tsubasa Kuragaki 11:22

OZ Academy Openweight Title #1 Contender Match: Hikaru Shida vs. Mayumi Ozaki 16:10


OZ Academy Videos:
OZ 98-04
OZ 2005
OZ 2006
OZ 2007
OZ 2008
OZ 2009
OZ 2010
OZ 2011
OZ 2012
OZ 2013
OZ 2014
OZ 2015
OZ 2016
OZ 2017

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

OZ Academy NICO Disorder taped 5/28/17 Tokyo KFC Hall
1hr 50min. Q=Ex

AKINO vs. Aoi Kizuki 10:48

Hikaru Shida vs. Kaho Kobayashi 20:00

Aja Kong & Yoshiko vs. Akane Fujita & Hamuko Hoshi 14:05

Sonoko Kato vs. Kaori Yoneyama 11:33

Alex Lee & Maya Yukihi & Mayumi Ozaki vs. Hiroyo Matsumoto & Rina Yamashita & Tsubasa Kuragaki 15:44

OZ Academy GAORA 7/22/17 Voyager 2017 taped 6/25/17 Yokohama Osanbashi Hall
1hr 45min. Q=Perfect

Rina Yamashita & Tsubasa Kuragaki vs. Maya Yukihi & Mayumi Ozaki 16:31

Alex Lee vs. Kaori Yoneyama 5:03

Aja Kong & Manami Toyota & Nanae Takahashi vs. Aoi Kizuki & Hiroyo Matsumoto & Yoshiko 19:58

Yumi Ohka vs. Sonoko Kato 9:01

OZ Academy Tag Title Match: Hikaru Shida & Syuri vs. AKINO & Kaho Kobayashi 18:29

BACK TO QUEBRADA DVDs