OZ Academy 2016 DVD
OZ Academy Tapes Videos


OZ Academy Videos:
OZ 98-04
OZ 2005
OZ 2006
OZ 2007
OZ 2008
OZ 2009
OZ 2010
OZ 2011
OZ 2012
OZ 2013
OZ 2014
OZ 2015
OZ 2016
OZ 2017

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

OZ Academy on GAORA 2/5/16 THE WIZARD OF OZ 2016 taped 1/10/16 Tokyo Shinjuku Face
1hr 45min. Q=Perfect

Yumi Oka vs. Hikaru Shida

Aja Kong & Dynamite Kansai & Rina Yamashita vs. AKINO & Kagetsu & Kaho Kobayashi

Mayumi Ozaki vs. Aoi Kizuki

Kaori Yoneyama & Tsubasa Kuragaki vs. Hiroyo Matsumoto & Manami Toyota

OZ Academy Openweight Title Match: Sonoko Kato vs. Arisa Nakajima. Mio Shirai is special ref.

OZ Academy on NICO NICO THE WIZARD OF OZ 2016 1/11/16 Gunma Green Dome Sub-Event Area Hall
1hr 40min. Q=Ex

Manami Toyota vs. Mika Iida

Tsubasa Kuragaki vs. Koharu Hinata

Mayumi Ozaki & Yumi Oka vs. Hamuko Hoshi & Kaori Yoneyama

Hikaru Shida vs. Rina Yamashita

Aja Kong & Dynamite Kansai & Hiroyo Matsumoto & Tsukasa Fujimoto vs. AKINO & Kaho Kobayashi & Kagetsu & Sonoko Kato

OZ Academy on NICO NICO EX-TAPE 2/11/16 Osaka Ikuno Ward Community Center
1hr 35min. Q=Ex

Aja Kong vs. Alex Lee

Aoi Kizuki & Hikaru Shida vs. Kagetsu & Kaho Kobayashi

Dynamite Kansai & Rina Yamashita vs. Manami Toyota & Tsubasa Kuragaki

Yumi Oka vs. Kaori Yoneyama

AKINO & Sonoko Kato vs. Arisa Nakajima & Mayumi Ozaki

OZ Academy on GAORA 3/8/16 EX-TAPE taped 2/21/16 Tokyo Shinjuku Face
1hr 45min. Q=Perfect

OZ Academy Openweight #1 Contender Four Way Match: AKINO vs. Aja Kong vs. Hikaru Shida vs. Hiroyo Matsumoto

Manami Toyota vs. Aoi Kizuki

Dynamite Kansai vs. Rina Yamashita

Kaori Yoneyama & Tsubasa Kuragaki vs. Kellie Skater & Tsukasa Fujimoto

Arisa Nakajima & Mayumi Ozaki & Yumi Ohka vs. Kagetsu & Kaho Kobayashi & Sonoko Kato

OZ Academy on NICO NICO Bad Friends 3/14/16 Tokyo Shinjuku Face
-2hr 15min. Q=Ex. 2 DVDs

Maya Yukkihi vs. Mayumi Ozaki

Arisa Nakajima & Tsukasa Fujimoto vs. Kagetsu & Kaho Kobayashi

Hanako Nakamori vs. Yumi Oka

Arisa Nakajima & Mayumi Ozaki vs. Command Bolshoi & Sonoko Kato

Arisa Nakajima & Mayumi Ozaki & Tsukasa Fujimoto & Yumi Oka vs. Koharu Hinata & Rabbit Miyu & Sareee & Yuuka

OZ Academy on GAORA 4/7/16 VIP taped 3/20/16 Tokyo Korakuen Hall
1hr 45min. Q=Perfect

Kagetsu & Kaho Kobayashi vs. Meiko Tanaka & Sareee

Hiroyo Matsumoto vs. Hikaru Shida

Aja Kong & Aoi Kizuki & Manami Toyota vs. Arisa Nakajima & Mayumi Ozaki & Yumi Oka

Atsushi Kotoge & Maybach Taniguchi vs. Minoru Suzuki & Mitsuhisa Sunabe

OZ Academy Tag Title Match: Kaori Yoneyama & Tsubasa Kuragaki vs. Dynamite Kansai & Rina Yamashita

OZ Academy Openweight Title Match: AKINO vs. Sonoko Kato

OZ Academy on NICO NICO Big Dragon 3/27/16 Nagoya Diamond Hall
-1hr 40min. Q=Ex

Kagetsu vs. Ayaka

Mayumi Ozaki & Yumi Oka vs. Aoi Kizuki & Rina Yamashita

Aja Kong & Dynamite Kansai vs. Hikaru Shida & Manami Toyota

AKINO vs. Syuri

Kaho Kobayashi & Sonoko Kato vs. Kaori Yoneyama & Tsubasa Kuragaki

OZ Academy on NICO NICO Voyager 4/9/16 Yokohama University Osanbashi Hall
-1hr 55min. Q=Ex

Kaori Yoneyama vs. Yumi Oka

Arisa Nakajima & Tsukasa Fujimoto vs. Maya Yukihi & Mayumi Ozaki

Hikaru Shida & Syuri vs. Aja Kong & Aoi Kizuki

AKINO vs. Dynamite Kansai

Hiroyo Matsumoto & Manami Toyota & Tsubasa Kuragaki vs. Kagetsu & Kaho Kobayashi & Sonoko Kato

BACK TO QUEBRADA DVDs