OZ Academy 2011 DVD
OZ Academy Tapes Videos


OZ Academy Videos:
OZ 98-04
OZ 2005
OZ 2006
OZ 2007
OZ 2008
OZ 2009
OZ 2010
OZ 2011
OZ 2012
OZ 2013
OZ 2014
OZ 2015
OZ 2016
OZ 2017

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

OZ Academy Puroresu King #235 2/5/11 The 15th Anniversary Year Opening ~THE WIZARD OF OZ 2011~ taped 1/9/11 Tokyo Shinjuku Face
1hr 55min. Q=Perfect

Sawako Shimono vs. Nao Komatsu 8:35

Hiren vs. Dynamite Kansai 5:24

Aja Kong & Toshie Uematsu vs. Manami Toyota & Carlos Amano 20:00

Mayumi Ozaki & Yumi Ouka vs. KAORU & Takako Inoue 14:44

Ran Yu-Yu vs. AKINO 18:53

OZ Academy Tag Title Match: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato vs. Tomoka Nakagawa & Hiroyo Matsumoto 30:00

OZ Academy Puroresu King #236 3/2/11 Puppy taped 2/11/11 Tokyo Shinjuku Face
1hr 55min. Q=Perfect

Mayumi Ozaki & Yumi Oka & Hiren vs. Dynamite Kansai & Ayumi Kurihara & Nao Komatsu 20:32

Ryo Mizunami vs. AKINO 16:56

Tomoka Nakagawa vs. Hiroyo Matsumoto 20:00

Aja Kong & Ran Yu-Yu vs. KAORU & Takako Inoue 15:29

OZ Academy Tag Title Match: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato vs. Manami Toyota & Carlos Amano 21:12

OZ Academy Puroresu King #238 4/20/11 One Night In Heaven taped 4/10/11 Tokyo Shinjuku Face
1hr 55min. Q=Perfect

Manami Toyoda & Carlos Amano & Nao Komatsu vs. Mio Shirai & Io Shirai & Hiren

Takako Inoue vs. Yumi Oka

Ran Yu-Yu & AKINO vs. Dynamite Kansai & Ayumi Kurihara

Oz Academy Tag Title Match: Chikayo Nagashima & Sonoko Kato vs. Hiroyo Matsumoto & Tomoko Nakagawa

~THE WIZARD OF OZ~ The Dress Up Wild Fight Double fall triangle Oz Academy Openweight Title Match: KAORU vs. Aja Kong vs. Mayumi Ozaki

OZ Academy JUNGLE JACK 21 Produce DVD 6/12/11 Tokyo Kinema Club
1hr 45min. Q=Perfect

GAMI vs. Nao Komatsu 11:32

Ran Yu-Yu & Taka Michinoku vs. AKINO & Munenori Sawa 14:49

Aja Kong vs. Bison Sakura Hirota 0:08

Aja Kong vs. Tsukushi 2:46

Aja Kong vs. Minoru Suzuki 8:44

OZ Academy Tag Title Match: Hiroyo Matsumoto & Tomoka Nakagawa vs. Mariko Yoshida & Misaki Ohata 19:30

OZ Academy Plum is Blooming in the Land of OZ 2011 YOKOHAMA DREAMS PARK DVD 8/21/11 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
-3hr 5min. Q=Perfect. 2 DVDs

Bolshoi Kid vs. Nao Komatsu 6:04

BJW Provided Match: Ryuji Ito & Shinya Ishikawa & Yoshito Sasaki vs. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi & Kazuki Hashimoto 10:05

Hiroyo Matsumoto & Tomoka Nakagawa vs. Takako Inoue & Cuty Sakura (Sakura Hirota) 12:24

Kana & Mio Shirai & Io Shirai vs. Ayumi Kurihara & Yumi Oka & Hiren 6:32

Meiko Satomura vs. Sonoko Kato 13:24

Chikayo Nagashima & Mary Apache vs. AKINO & Faby Apache 19:02

OZ Academy Tag Title Match: Manami Toyoda & Carlos Amano vs. Ran Yu-Yu & Toshie Uematsu 21:55

~THE WIZARD OF OZ~ OZ Academy Openweight Title Match Irregular Tag Match: Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki vs. Aja Kong & Shinobu Kandori 37:14

OZ Academy Puroresu King #251 1/10/12 Starting Over taped 12/18/11 Tokyo Shinjuku Face
1hr 55min. Q=Perfect

Nao Komatsu vs. Chisako Sendai 11:49

Takako Inoue vs. DASH Chisako 8:55

Mayumi Ozaki & Ayumi Kurihara vs. Aja Kong & Carlos Amano 16:08

Manami Toyota vs. Ran Yu-Yu 19:58

Chikayo Nagashima & Yumi Oka & Hiroyo Matsumoto vs. Sonoko Kato & AKINO & Tomoka Nakagawa 18:20

BACK TO QUEBRADA DVDs