NOAH 2016 DVD
PRO-WRESTLING NOAH Tapes Videos


NOAH Videos:
NOAH 2000
NOAH 2001
NOAH 2002
NOAH 2003
NOAH 2004
NOAH 2005
NOAH 2006
NOAH 2007
NOAH 2008
NOAH 2009
NOAH 2010
NOAH 2011
NOAH 2012
NOAH 2013
NOAH 2014
NOAH 2015
NOAH 2016
NOAH 2017

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

NOAH Yokohama Bunka Taiikukan SP 2/5/16 GREAT VOYAGE 2016 in YOKOHAMA taped 1/31/16
-3hr 50min. Q=Perfect. 2 DVDs

Genba Hirayanagi & Hajime Ohara & Quiet Storm & Yoshihiro Takayama vs. Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya & Yoshinari Ogawa

Yoshinobu Kanemaru vs. El Desperado

Shelton Benjamin vs. Mitsuhiro Kitamiya

Maybach Taniguchi vs. Takashi Iizuka

GHC Junior Tag Title Match: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Taichi & TAKA Michinoku

GHC Junior Title Match: Taiji Ishimori vs. Kenou

GHC Tag Title Match: Davey Boy Smith Junior & Lance Archer vs. Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone

Minoru Suzuki vs. Go Shiozaki

GHC Heavyweight Title Match: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji

NOAH Korakuen Hall SP 3/24/16 GREAT VOYAGE 2016 in KORAKUEN taped 3/19/16
-3hr 50min. Q=Perfect. 2 DVDs

Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Kaito Kiyomiya & Quiet Storm

Captain NOAH & Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano vs. El Desperado & Taichi & TAKA Michinoku

Mitsuhiro Kitamiya & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Minoru Suzuki & Shelton Benjamin & Takashi Iizuka

GHC Junior Tag Title Match: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Hajime Ohara & Kenou

GHC Junior Title Match: Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori

GHC Tag Title Match: Davey Boy Smith Jr & Lance Archer vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi

GHC Title Match: Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima

Extra 4/19/15 Tokyo: Takashu Sugiura & Masato Tanaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls

NOAH Yokohama Bunka Taiikukan SP 10/26/16 GREAT VOYAGE 2016 in YOKOHAMA vol. 2 taped 10/23/16
-3hr 50min. Q=Perfect. 2 DVDs

Mohammed Yone & Quiet Storm & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Maybach Taniguchi & Shiro Tomoyose

Daisuke Harada & Hitoshi Kumano vs. El Despardo & Taichi

Masa Kitamiya vs. Takashi Iizuka

Minoru Suzuki vs. Kaito Kiyomiya

GHC Junior Tag Title Match: Gedo & Jado vs. Hajime Ohara & Kenou

GHC Junior Title Match: Atsushi Kotoge vs. Yoshinobu Kanemaru

Katsuyori Shibata vs. Go Shiozaki

GHC Tag Title Match: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma

GHC Heavyweight Title Match: Takashi Sugiura vs. Katsuhiko Nakajima

NOAH on Samurai 12/10/16 ONE NIGHT CRUISE 2016 taped 12/2/16 Tokyo Korakuen Hall & 12/3/16 Tokyo Differ Ariake
-2hr 55min. Q=Perfect. 2 DVDs

One Night Cruise 2016 in Korakuen

Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya & Mohammed Yone & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Alejandro Saez & Hajime Ohara & Kenou

Daisuke Harada & Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa vs. El Desperado & TAKA Michinoku & Yoshinobi Kanemaru

Maybach Taniguchi vs. Davey Boy Smith Jr

Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Davey Boy Smith Jr & Lance Archer

GHC Junior Heavyweight Title Match: Atsushi Kotoge vs. Taichi

Masa Kitamiya & Naomichi Marufuji vs. Takashi Iizuka & Takashi Sugiura

GHC Heavyweight Title Match: Katsuhiko Nakajima vs. Minoru Suzuki 37:01. Excellent match

One Night Cruise 2016 in Differ

Hajime Ohara & Kenou vs. El Desperado & TAKA Michinoku

Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Taichi & Yoshinobu Kanemaru

Masa Kitamiya vs. Takashi Iizuka

Hitoshi Kumano & Katsuhiko Nakajima vs. Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji

GHC Tag Title Match: Davey Boy Smith Jr & Lance Archer vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi

Takashi Sugiura vs. Minoru Suzuki

NOAH Korakuen Hall SP WINTER NAVIGATION 2016 12/24/16
-3hr 25min. Q=Perfect. 2 DVDs

Hajime Ohara & Kenou vs. Hitoshi Kumano & Taiji Ishimori 10:18

Alejandro Saez vs. Kaito Kiyomiya 10:38

Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Akitoshi Saito & Mohammed Yone 13:09

GHC Junior Heavyweight Tag Title Match: World Class Tag Team (Gedo & Jado) vs. Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada) 27:45

Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji 20:55. Excellent match.

GHC Heavyweight Title Match: Katsuhiko Nakajima vs. Masa Kitamiya 26:28. Good match.

BACK TO QUEBRADA DVDs