NOAH 2009 DVD VHS
PRO-WRESTLING NOAH Tapes Videos


NOAH Videos:
NOAH 2000
NOAH 2001
NOAH 2002
NOAH 2003
NOAH 2004
NOAH 2005
NOAH 2006
NOAH 2007
NOAH 2008
NOAH 2009
NOAH 2010
NOAH 2011
NOAH 2012
NOAH 2013
NOAH 2014
NOAH 2015
NOAH 2016
NOAH 2017

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

NOAH di colosseo 2/23/09
-2hr. Q=Perfect

12/26/08

Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki

Naomichi Marufuji vs. Austin Aries

Naomichi Marufuji Produce 1/11/09 Tokyo Differ Ariake

Yoshinobu Kanemaru & Mitsuo Momota & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Akihiko Ito & Ippei Ota

KENTA & Takashi Suguira vs. Akira Taue & Yoshihiro Takayama

Jun Akiyama & Go Shiozaki & Mohammed Yone vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Yoshinari Ogawa

PWF Junior Heavyweight Title Match: Naomichi Marufuji vs. NOSAWA

NOAH Differ Ariake SP The First Navig. '09 Opening 1/12/09
-3 1/2hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Takashi Okita & Kento Miyahara

Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota

Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Ricky Marvin

Buchanan & Keith Walker & Bobby Fish vs. Akira Taue & Takashi Sugiura & Akihiko Ito

Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Takeshi Morishima & Makoto Hashi

Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi

Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. KENTA & Taiji Ishimori

Go Shiozaki vs. Takuma Sano

Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki

SEM Battle Station 1/26/09 SEM #22 taped 1/16/09 Tokyo Differ Ariake
-2hr. Q=Perfect

Bobby Fish vs. Kikutaro

Claudio Castagnoli & Shuhei Taniguchi vs. Kento Miyahara & Amigo Suzuki

Chris Hero vs. Takashi Okita

Naomichi Marufuji vs. Satoshi Kajiwara

Katsuhiko Nakajima & Kengo Mashimo vs. KENTA & Atsushi Aoki

NOAH Korakuen Hall SP The First Navig. '09 Final 1/25/09
-3hr 25min. Q=Perfect. 2 DVDs

Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Ricky Marvin & Kento Miyahara

Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Akihiko Ito

Akira Taue & Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki

Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Go Shiozaki vs. Buchanan & Keith Walker & Bobby Fish

Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli

Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi

GHC Junior Heavyweight Title Match: KENTA vs. Kotaro Suzuki

Kensuke Office Battle Station 2/15/09 ~Take The Dream Vol. 7~ taped 2/11/09 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Kuishinbo Kamen & Ebessan III vs. Kikutaro & Catfish Man

TAKA Michinoku & Takeshi Minamino & Kento Miyahara vs. BxB Hulk & Takuma Tanizaki & mcKZ

Sanshiro Takagi vs. Takashi Okita

Kensuke Sasaki & Kota Ibushi vs. Jun Akiyama & Taiji Ishimori

GHC Junior Heavyweight Title Match: KENTA vs. Katsuhiko Nakajima

NOAH Korakuen Hall SP The Second Navig. '09 Opening 2/15/09
-3hr 30min. Q=Perfect. 2 DVDs

Takuma Sano vs. Masao Inoue

Akira Taue & Taiji Ishimori vs. Bull Buchanan & Ricky Steamboat Jr.

Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi

KENTA & Ippei Ota vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara

Doug Williams & Roderick Strong & Davey Richards vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Takeshi Morishima & Makoto Hashi

NOAH Nippon Budokan SP The Second Navig. '09 Final 3/1/09 Tokyo
-4hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Kenta Kobashi Return Match: Kenta Kobashi vs. Masao Inoue

Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Takashi Okita & Kento Miyahara

Akira Taue & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Buchanan & Roderick Strong & Davey Richards

Yoshihiro Takayama & Ricky Marvin vs. Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki

Takeshi Morishima & Makoto Hashi & Akihiko Ito vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi

Akitoshi Saito & Bison Smith & Doug Williams vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi

Special Tag Match: Shinsuke Nakamura & Milano Collection AT vs. Takashi Sugiura & Go Shiozaki

GHC Junior Heavyweight Title Match: Katsuhiko Nakajima vs. KENTA

GHC Heavyweight Title Match: Kensuke Sasaki vs. Jun Akiyama

SEM Battle Station 3/22/09 SEM #23 taped 3/11/09 Tokyo Differ Ariake
-2hr. Q=Perfect

Genba Hirayanagi vs. Kikutaro

Ippei Ota vs. Kaji Yamato

KENTA & Atsushi Aoki & Shuhei Taniguchi vs. Kengo Mashimo & Takeshi Minaminno & Kento Miyahara

Go Shiozaki vs. Takashi Okita

Katsuhiko Nakajima & Takuma Tanizaki vs. Naomichi Marufuji & Akihiko Ito

NOAH di colosseo # 362 4/20/09 Naomichi Marufuji Produce taped 3/15/09 Tokyo Differ Ariake
-2hr. Q=Perfect

Mitsuharu Misawa & Akitoshi Saito & Takeshi Morishima & Kishin Kawabata vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito & Genba Hirayanagi & Ippei Ota

Kenta Kobashi & Tamon Honda vs. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru

Takuma Sano & Taiji Ishimori vs. Masao Inoue & Ricky Marvin

Jun Akiyama & KENTA vs. Go Shiozaki & Makoto Hashi

NOAH di colosseo # 363 4/27/09
-2hr. Q=Perfect

3/15/09 Tokyo

Takashi Suguira & Shuhei Taniguchi vs. Akira Taue & Junji Izumida

Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kotaro Suzuki & Mitsuo Momota vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Takashi Okita

4/11/09 Tokyo

D-Lo Brown & Bull Buchanan vs. Bison Smith & Akitoshi Saito

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akira Taue & Masao Inoue

NOAH Korakuen Hall SP Global Tag Leaguesen '09 Opening 4/11/09
-3hr 30min. Q=Perfect. 2 DVDs

Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara

KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi

Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kotaro Suzuki vs. Takuma Sano & Kentaro Shiga & Ippei Ota

Kenta Kobashi & Takashi Sugiura & Tamon Honda vs. Keith Walker & Makoto Hashi & Ricky Marvin

Global Tag League: D-Lo Brown & Buchanan vs. Akitoshi Saito & Bison Smith

Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akira Taue & Masao Inoue

Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi

3/21/06: SUWA vs. Tsutomu Hirayanagi

5/7/06: KENTA & Kikutaro vs. Ricky Marvin & Scorpio

6/29/06: TAKA Michinoku & Ricky Marvin vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki

NOAH Battle Station 4/16/09 Global Tag Leaguesen '09 taped 4/13/09 Niigata Shi Taiikukan
-2hr. Q=Perfect

Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita Digest

Takuma Sano & Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi Digest

Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata Digest

D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Tamon Honda Digest

Global Tag League: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Masao Inoue

Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & KENTA & Ippei Ota

NOAH Battle Station 4/25/09 Global Tag Leaguesen '09 taped 4/19/09 Sapporo
-2hr. Q=Perfect

Kishin Kawabata vs. Masashi Aoyagi

Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita

Masao Inoue & Atsushi Aoki vs. Takuma Sano & Ippei Ota

D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru

No DQ Match: KENTA vs. Genba Hirayanagi

Kenta Kobashi & Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Akihiko Ito

Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin

Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Bison Smith

GHC Heavyweight Title Match: Jun Akiyama vs. Go Shiozaki

NOAH Korakuen Hall SP Global Tag Leaguesen '09 4/25/09
-3 1/2hr. Q=Perfect. 2 DVDs

KENTA vs. Kento Miyahara

D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Takuma Sano & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi

Takashi Sugiura & Taiji Ishimori vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita

Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Ricky Marvin

GHC Junior Heavyweight Tag Title Match: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito

Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Akira Taue & Masao Inoue

Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone

NOAH di colosseo # 366 5/18/09 Global Tag League '09
-2hr. Q=Perfect

4/25/09 Tokyo Korakuen Hall

Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Ricky Marvin vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi 21:05

GHC Junior Heavyweight Tag Title Match: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito 28:04

5/3/09 Kyoto KBS Hall

Global Tag League: Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi [4] vs. Bison Smith & Akitoshi Saito [9] 19:26

Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki [7] vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura [6] 21:51

NOAH Battle Station 5/2/09 Global Tag Leaguesen '09 taped 4/27/09 Zepp Nagoya
-2hr. Q=Perfect

Takuma Sano & KENTA vs. Masao Inoue & Ricky Marvin

Buchanan & Genba Hirayanagi vs. Akira Taue & Masashi Aoyagi

Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara

D-Lo Brown & Keith Walker vs. Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori

Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki & Akihiko Ito

Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura

NOAH Nippon Budokan SP The Second Navig. '09 Final 5/6/09 Tokyo
-4hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Tamon Honda & Atsushi Aoki vs. Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi

Takuma Sano & Kotaro Suzuki vs. Keith Walker & Ricky Marvin

KENTA & Taiji Ishimori vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita

Jushin Thunder Liger & Koji Kanemoto vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi

Kenta Kobashi & Akihiko Ito vs. Hiroyoshi Tenzan & Kazuchika Okada

Global Tag League: D-Lo Brown & Buchanan vs. Akira Taue & Masao Inoue

Global Tag League: Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone

Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Akitoshi Saito & Bison Smith

Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima

NOAH Differ Ariake SP KENTA 1st Produce CROSS ROAD 5/17/09
-3 1/2hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Kenta Kobashi vs. Genba Hirayanagi 5:59

Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki 13:53

Akitoshi Saito & Masao Inoue & Makoto Hashi vs. Mitsuharu Misawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata 17:06

3 Way Match: Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru vs. Akihiko Ito 2:57

Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Akihiko Ito 9:34

Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi 20:18

Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone 30:00

Jun Akiyama vs. KENTA 29:14

NOAH Battle Station 6/7/09 SEMex DIFFER taped 5/18/09 Tokyo Differ Ariake
-2hr. Q=Perfect

KENTA vs. Akihiko Ito

Takashi Sugiura vs. Genba Hirayanagi

GHC Junior Heavyweight Title Next Challenger Decision Match: Ricky Marvin vs. Taiji Ishimori

Mitsuharu Misawa vs. Atsushi Aoki

Kenta Kobashi & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi

NOAH Korakuen Hall SP Southern Navig. '09 6/4/09
-3 1/2hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito

Takashi Sugiura vs. Takashi Okita

Takeshi Morishima & Makoto Hashi vs. Takuma Sano & Kishin Kawabata

Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akira Taue & Genba Hirayanagi

Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Akitoshi Saito & Bison Smith & Bobby Fish

Go Shiozaki vs. Chris Hero

Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kotaro Suzuki

GHC Junior Heavyweight Title Match: KENTA vs. Ricky Marvin

NOAH di colosseo # 372 6/29/09 Southern Navig. '09
-2hr. Q=Perfect

6/4/09 Tokyo Korakuen Hall

Takashi Sugiura vs. Takashi Okita 8:32

Takeshi Morishima & Makoto Hashi vs. Takuma Sano & Kawabata Kishin 8:59

6/8/09 Tokyo Keiou Plaza Hachiouji Gokai Hall

Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura 14:37

Global Hardcore Crown Openweight Title Match: Makoto Hashi vs. Kenta Kobashi 12:15

9/6/08 Tokyo Nippon Budoukan NTV Cup Final: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. KENTA & Taiji Ishimori 32:31

NOAH Battle Station 6/17/09 Southern Navig. '09 taped 6/13/09 Hiroshima Green Arena
-2hr. Q=Perfect

Undercard digest

Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori vs. Takuma Sano & Ricky Marvin & Masao Inoue 16:36

KENTA & Akihiko Ito vs. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi 13:09

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Yuto Aijima 13:23

Yoshihiro Takayama vs. Chris Hero 10:28

Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara 17:47

NOAH Battle Station 6/20/09 Southern Navig. '09 taped 6/14/09 Fukuoka Hakata Starlanes
-2hr. Q=Perfect

Misawa ten gong salute

Undercard digest

KENTA & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori 14:42

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Bobby Fish 13:43

Kenta Kobashi & Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura & Takuma Sano 20:24

GHC Heavyweight Title Decison Match: Takeshi Rikio vs. Go Shiozaki 22:37

NOAH Pro-Wrestling NOAH Misawa Mitsuharu-san Emergency Memorial Special Program 6/19/09
-4hr 15min. Q=Perfect. 3 DVDs

4/22/83 Sapporo Nakajima Taiiku Center, Lou Thesz Cup League Final: Shiro Koshinaka vs. Mitsuharu Misawa

8/26/84 Tokyo Denen Colisem: Tiger Mask II vs. La Fiera

5/14/90 Tokyo Taiikukan: Toshiaki Kawada & Tiger Mask II vs. Yatsu Yoshiaki & Samson Fuyuki

6/8/90 Tokyo Nippon Budokan: Jumbo Tsuruta vs. Mitsuharu Misawa

8/22/92 Tokyo Nippon Budokan, Triple Crown Heavyweight Title Match: Stan Hansen vs. Mitsuharu Misawa 24:24

7/29/93 Tokyo Nippon Budokan, Triple Crown Heavyweight Title Match: Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada 25:53

4/15/95 Tokyo Nippon Budokan, Champion Carnival Final: Mitsuharu Misawa vs. Akira Taue 27:03

10/21/97 Tokyo Nippon Budokan, Triple Crown Heavyweight Title Match: Mitsuharu Misawa vs. Kenta Kobashi 32:55

2/28/98 Tokyo Nippon Budokan, Triple Crown Heavyweight Title Match: Mitsuharu Misawa vs. Johnny Ace 33:34

4/15/01 Tokyo Ariake Coliseum GHC Heavyweight Title Decision Match: Mitsuharu Misawa vs. Yoshihiro Takayama 21:12

1/10/03 Tokyo Nippon Budokan: Mitsuharu Misawa & Masahiro Chono vs. Kenta Kobashi & Akira Taue 22:03

7/10/04 Tokyo Dome, GHC Tag Title Match: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Keiji Muto & Taiyo Kea 21:46

5/6/09 Tokyo Nippon Budokan, Global Tag League Match: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima 22:53

NOAH Korakuen Hall SP Southern Navig. '09 Final 6/22/09
-3 1/2hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Chris Hero vs. Akihiko Ito 7:42

Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori 9:16

Akitoshi Saito, Masao Inoue & Bobby Fish vs. Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin 10:58

Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano 11:34

Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 8th: Jushin Liger vs. Atsushi Aoki 13:45

Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 4th: Bison Smith vs. Shuhei Taniguchi 15:35

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda 10:26

Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Go Shiozaki & KENTA 30:15. Mitsuharu Misawa died 9 days earlier during a tag match with Go Shiozaki, and Shiozaki won the GHC Heavyweight Title that Akiyama had vacated due to yet another injury the next day. Before NOAH started totally misusing what talent they had left and the joy went out of wrestling within the promotion, everyone fired up one more time for Misawa, whose picture was displayed at the timekeeper's table, giving the sort of great effort Korakuen Hall has rarely seen from AJPW and it's alumni since the early 90's glory days of Misawa & co. vs. Jumbo and co. Stylistically, it was Kensuke brutality through and through. The basic idea of these matches is that these guys would rather die than back down an inch. There are a number of **** range Sasaki & Nakajima tags where everyone beats the holy hell out of one another, but I felt as though this was the best and most insanely intense of the lot. What separated it for me was the early portion, which was wrestled at a ridiculous level of stiffness and intensity from the opening bell, and you really never see that in a match that's going 30 minutes on a major show, much less one at a small venue. It also told good little stories, particularly setting up the juniors to be able to stay with the heavies even under the most punishing of circumstances. This was perfectly established when Sasaki tagged out after a big chop exchange with Go and the fans chanted for KENTA, but Nakajima was more than happy to beat Go up instead. KENTA finally came in to face Sasaki, and was slapping the many time heavyweight champion across the face and kicking him down. Sasaki finally fired up and hoisted KENTA up, deposited him in their corner, and threw some super wicked chops before tagging out. KENTA wasn't done with Kensuke though, and at every opportunity he'd attack Kensuke in the corner, so Sasaki finally came in and double teamed him. They made some attempts to mix things up, but the impact of the strikes were so extreme it was difficult for anything else to impress on that level. Go dropping Nakajima neck first on the guard rail was nice, but not quite up to the level of chopping him over the guard rail. The big exchanges were more toward the middle of the match. Nakajima & KENTA did their version of the Kensuke/Kobashi chop exchange, trading sick kicks, which they'd actually get knocked down from on occasion but pull themselves right back up because that's what had to be done. Nakajima had to release his Boston crab on KENTA to attack Go, who came in for the save, so Kensuke laid down the law bowling Go over with a lariat. Go finally had a full out giant chop exchange with Kensuke, which had an awesome ending with Go trying to end it with a lariat, except Kensuke lariated his lariat arm then knocked him down with a lariat. They did several big moves in the final third, but sort of had trouble sustaining the same amazing extreme magnitude of ferocity. The flashier stuff more junior style offense from KENTA & Nakajima was nice, but it was just hard to compete in a match where you could literally hear 95% of the blows, and for the finish they shifted back to the huge impact. Overall, an amazing match that was really better than it had a right to be, even given the talent. Somewhere, Misawa is smiling. ****1/2

Bonus

8/10/07: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura

12/23/07: Mitsuharu Misawa vs. Ippei Ota

12/23/06: Ebestan Hansen vs. Yoshinobu Kanemaru

NOAH Battle Station Near Live 7/5/09 Tokyo Differ Ariake NOAH Wrestler Union NO PAIN NO GAIN
-3hr. Q=Perfect. 2 DVDs

The Leave Cup Royal Rumble (Time Lag Battle Royal) 44:59

Shuhei Taniguchi vs. Yoshinobu Kanemaru 10:10

Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito 14:50

Takashi Sugiura vs. Taiji Ishimori 8:43

Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji 8:46

Go Shiozaki vs. KENTA 28:43

Takeshi Rikio vs. Kotaro Suzuki 11:24

NOAH Korakuen Hall SP Shiny Navig. '09 Opening ~3rd NTV Cup Contest Jr. Tag League Match~ 7/12/09 Tokyo
-3hr 30min. Q=Perfect. 2 DVDs

Handicap Match: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Genba Hirayanagi 1:09

Akitoshi Saito & Bryan Danielson & Roderick Strong vs. Masao Inoue & Ricky Marvin & Kikutaro 14:17

Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Eddie Edwards 12:26

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Akihiko Ito 9:35

Go Shiozaki & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi 17:45

Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League B Block: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara 30:00. The GHC Jr champs took on an overmatched KOPW team where Jr. superstar Nakajima was severely held back by 20-year-old 2nd year wrestler Miyahara. The Office team was always fighting an uphill battle, and after an early portion that seemed designed for Miyahara to merely follow along and keep up, you were kind of counting the minutes until he jobbed. Miyahara didn't do anything special, but he found enough heart to hang in there, getting the occasional hope spot. The champs kept double teaming, with a really good segment where Nakajima went alone, and a more than adequate one where they ganged up on Miyahara trying to put him away before Nakajima recovered. The match was booked well enough that the fans got into it, pulling for the underdog Office team rather than the home boys. Nakajima gave Suzuki a series of his best kicks, but overall the striking wasn't quite as good as usual due to Miyahara. The match was also kind of long given Miyahara, but he wasn't bad by any means, he just wasn't as good as the others. The booking worked, at least in the sense that they established Nakajima & Miyahara with the swerve of having them hang with the champions, and the veterans were good enough that they managed to hold it together, in large part due to Nakajima being an elite wrestler. One of the highlights was Kotaro stopping Miyahara's tope with an upper. ***

Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League A Block: Atsushi Aoki & Kota Ibushi vs. KENTA & Taiji Ishimori 21:11. The two time defending Jr Tag League champs faced the tossed together NOAH/DDT interpromotional team in an up and down and all across the board match that was notable for being one of Aoki's biggest wins to date, forcing Jr. champion KENTA to tap. This was some mix of styles, but not really in a good way. Ibushi's stuff is very choreographed, but it also has amongst the highest level of difficulty around. Ishimori was brave enough to match him in a few amazing fast athletic segments. These two had great chemistry and were a joy to watch. The rest of the match just felt random with Aoki pitting his submissions against KENTA's kicks, or something. Aoki did a lot of weird moves that mostly seemed a lot of excess effort and movement to do a simple hold. I didn't care for his striking, his elbows are short and light, but at least it's not an area he looks to go to. The real problem with the match was KENTA, who wasn't bad, but didn't seem as fiery or stiff as usual (though he managed to bust Aoki's nose up at the end), and wasn't that great doing Aoki's technical wrestling. KENTA had one nice segment with Ibushi, but it was mainly Ibushi, and both his matwork and striking with Aoki was just not at the level we expect from KENTA. If KENTA is KENTA, this is a standout match, but without him it was more a standard quality junior tag with a few majestic moments from show stealer Ibushi & Ishimori and too much filler. ***

NOAH Battle Station 7/24/09 Summer Navig. '09 ~3rd NTV Cup Contest Jr. Tag League Match~ taped 7/21/09 Akita Shiritsu Taiikukan
-2hr. Q=Perfect

Takeshi Morishima vs. Tsuyoshi Kikuchi. Digest

Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Akihiko Ito. Digest

Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Takuma Sano vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hirayanagi. Digest

Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Atsushi Aoki. Digest

Global Hardcore Crown Openweight Title Match: Kenta Kobashi vs. Masao Inoue

Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League B Block: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards

Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League A Block: KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Roderick Strong

NOAH JCB Hall SP Summer Navig. '09 ~3rd NTV Cup Contest Jr. Tag League Match~ Final 7/25/09 Tokyo
-4hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Kentaro Shiga & Bryan Danielson & Roderick Strong vs. Tsuyoshi Kikuchi & Genba Hirayanagi & Kikutaro

Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Yoshinari Ogawa & Akihiko Ito

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Takuma Sano

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akitoshi Saito

Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League Semifinal: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. KENTA & Taiji Ishimori

Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League - Semifinal: Atsushi Aoki & Kota Ibushi vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards

Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 5th: Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi

Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League Final: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki & Kota Ibushi

NOAH Battle Station 8/5/09 DEPARTURE 2009 ~bound for the future~ taped 8/1/09 Tokyo Differ Ariake
-2hr. Q=Perfect

Yoshinobu Kanamaru vs. Akihiko Ito

Global Hardcore Crown Openweight Title Contendership, 7 Man Battle Royal: Junji Izumida, Tsuyoshi Kikuchi, Makoto Hashi, Kishin Kawabata, Tamon Honda, Takashi Okita & Kentaro Shiga

Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi

Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Mohammed Yone & Ricky Marvin

Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi

Takeshi Morishima vs. Atsushi Aoki

KENTA vs. Taiji Ishimori 25:41. This sounds like a great matchup until you remember KENTA is a complementary wrestler, and Ishimori is a complementary tag specialist. Still, their 4/23/06 GHC Junior Title Match worked quite well, so there was reason to think this could have been an excellent match. They actually put together a more structured match than I expected, but it was too long and slow and just never quick clicked and became particularly compelling. KENTA came out with his kicks, and Ishimori would counter them with Dragon screws and attack his legs to try to take the kicks away. This went on for quite some time without any particular passion. Ishimori would throw a neat move in every now and then, the highlight being trying a moonsault to the floor with KENTA in the entrance, but he was a little off and KENTA didn't quite catch him right so Ishimori's foot crashed the guard rail. The did a lot of good moves in the second half, but they weren't working together at a particularly high level. The efforts were pretty singular, pretty much a match of you do your spots and I'll do mine. Since these are two of the more entertaining wrestlers you could do a whole lot worse. I mean, Ishimori's moonsault slam alone match the match worth watching, but this was by no means a classic. ***1/4

NOAH GO! SHIODOME Jamboree Wasshoi! 2009 Shiodome Gaito Puroresu SP 8/2/09

Shiodome Nitteru Tower Chika 2-Kai Zero Star Hiroba Tokusetsu Ring
-1hr 30min. Q=Perfect

Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori 20:00

Yoshinobu Kanemaru vs. Ricky Marvin 7:30

Mohammed Yone vs. Shuhei Taniguchi 9:51

Go Shiozaki & Akihiko Ito vs. Kenta Kobashi & KENTA 16:55

NOAH Battle Station 8/28/09 Weekend Navig. '09 taped 8/22/09 Hyogo Kobe Sambo Hall
-2hr. Q=Perfect

Akira Taue vs. Kawabata Kishin 15:00

Takeshi Rikio vs. Kentaro Shiga 11:45

Akitoshi Saito vs. Takuma Sano 12:31

Junior heavyweight battle royal 15:28

Mohammed Yone vs. Takashi Sugiura 17:26

Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Tamon Honda 33:01

NOAH Kyoto KBS Hall SP Weekend Navig. '09 8/23/09
-3 1/2hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin

Kishin Kawabata vs. Genba Hirayanagi

Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano

KENTA & Akihiko Ito vs. Takeshi Morishima & Tamon Honda

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Yoshinobu Kanamaru & Kotaro Suzuki

Go Shiozaki vs. Atsushi Aoki

Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi

3/21/06: Mohammed Yone vs. Shuhei Taniguchi

4/4/07: KENTA vs. Ted DiBiase Jr.

NOAH Battle Station 9/2/09 GENESIS taped 8/29/09 Tokyo Differ Ariake
-2hr. Q=Perfect

Akira Taue & Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita & Kento Miyahara 12:17

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano 13:25

Tamon Honda vs. Kensuke Sasaki 13:57

Go Shiozaki & Taiji Ishimori vs. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki 16:30

KENTA & Ricky Marvin & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki& Genba Hirayanagi 19:59

Global Hardcore Crown Openweight Title Match: Kenta Kobashi vs. Kawabata Kishin 15:06

Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura 14:13

NOAH Korakuen Hall SP 9/12/09 Exceeding Our Dreams '09 Opening Tokyo
-3hr 25min. Q=Perfect. 2 DVDs

Ricky Marvin vs. Steve Anthony 7:57

Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Junji Izumida vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hirayanagi 11:25

KENTA & Akihiko Ito vs. Atsushi Aoki & Bobby Fish 16:34

Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Taiji Ishimori 19:56

Bison Smith vs. Kensuke Sasaki 13:29

Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima 12:07

GHC Junior Heavyweight Tag Title Match: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara 24:31

NOAH Battle Station 9/25/09 Exceeding Our Dreams '09 taped 9/21/09 Nagoya Kokusai Kaigijo
-2hr. Q=Perfect

Akihiko Ito & Bobby Fish vs. Takashi Okita & Kento Miyahara 12:52

Tamon Honda & Shuhei Taniguchi & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Steve Anthony 17:44

Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Masashi Aoyagi 10:57

Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akira Taue & Yoshinari Ogawa 25:58

GHC Junior Heavyweight Title Match 18th,3: KENTA vs. Atsushi Aoki 22:34

GHC Tag Title Match 17th,4: Bison Smith & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima 32:58

NOAH Nippon Budokan SP GREAT VOYAGE '09 in Tokyo ~Mitsuharu Misawa, always in our hearts~ 9/27/09
-4hr. Q=Perfect. 2 DVDs

1st Junior Heavyweight League Qualification Decision Match: Genba Hirayanagi vs. Akihito Ito 8:33

1st Junior Heavyweight League Qualification Decision Match: Atsushi Aoki vs. NOSAWA 6:59

Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi 8:56

Bison Smith vs. Shuhei Taniguchi 7:32

Jun Akiyama & Minoru Suzuki & Takashi Suguira vs. Takeshi Rikio & KENTA & Mohammed Yone 18:33

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Genichiro Tenyru & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki 21:05

Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama vs. Keiji Muto & Akira Taue 21:53

GHC Heavyweight Title Match: Go Shiozaki vs. Akitoshi Saito 24:42

NOAH Osaka Furitsu Taiikukaikan SP GREAT VOYAGE '09 in OSAKA ~Mitsuharu Misawa, always in our hearts~ 10/3/09
-3hr 55min. Q=Perfect. 2 DVDs

Taiji Ishimori vs. Akihiko Ito 3:30

Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi 10:43

Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi 9:52

Kenta Kobashi & Masahiro Chono & Go Shiozaki vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito 22:50

GHC Junior Heavyweight Tag Title Match: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Jado & Gedo 24:32

Yoshihiro Takayama vs. Takashi Sugiura 8:44

Special Tag Match: Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. Jun Akiyama & KENTA 17:32. What more fitting way to pay tribute to the late Mitsuharu Misawa than to do a vintage mid 90's AJPW Kawada style match? It was so great to everyone listening to Kawada in 2009, so he was able to incorporate little stories, grudges and rivalries into the intense, brutal war rather than it solely being everyone beating the shit out of each other as was often the case with his better matches of the 00's. Granted, only KENTA actually provided much real help, but Akiyama & Taue at least knew what they had to do and were competent while Kawada & KENTA were catching a breather. KENTA didn't give Kawada a clean break to start, stunning him with a big slap that slowly dropped the dangerous one to a knee. An aggravated Kawada came back with a fierce chop then the match exploded with a big back and forth striking sequence that ended with KENTA charging into Kawada's yellow boot. Akiyama was actually motivated for his first segment with Kawada, landing some big punches. The thing is Tenryu would do this and then he'd actually go on to do other good things that'd make you mostly forget he was an old man, while Akiyama mostly disappeared. Luckily, KENTA was thrilled by the opportunity to stand up to Kawada, and managed to take all the focus off of Akiyama. KENTA invariably took a cheap shot at Kawada when he was supposed to be wrestling his partner, whipping Taue into the ropes but knocking Kawada off the apron with a jumping kick then putting the boots to him on the outside. When Kawada recovered, he snuck in and avenged with a kneedrop. This led to another huge striking showdown when Kawada tagged back in. The match didn't have the sort of climax it might have if it were 1994, but there aren't any recent stories to play off and they had to keep it on the shorter side since Kawada pretty much had to be in to direct traffic and keep the quality and intensity at the old AJPW main event level. This wasn't mere nostalgia, it was Kawada giving one of the top performances of the year in memory of his old rival and KENTA not just stepping in but certainly up to meet the challenge. ****

6/11/87 Osaka Furitsu Taiikukaikan: Jumbo Tsuruta & Tiger Mask (Misawa) vs. Genichiro Tenryu & Ashura Hara

11/21/91 Osaka Furitsu Taiikukaikan, '91 World's Strongest Tag League Match: Mitsuharu Misawa & Toshiaki Kawada vs. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi

NOAH Korakuen Hall SP Autumn Navig. '09 Opening 10/15/09 Tokyo
-3hr 30min. Q=Perfect. 2 DVDs

Atsushi Aoki vs. Takashi Okita 7:07

Keith Walker & Delirious vs. Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi 8:30

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Akihiko Ito 4:17

1st Junior Heavyweight League B Block: Yoshinobu Kanemaru vs. Genba Hirayanaga 7:45

1st Junior Heavyweight League A Block: KENTA vs. Ricky Marvin 1:59. About as good a 2 minute match as you can do. It was really a little longer since Marvin attacked with a dive before the bell, but, in any case, it was one of the most aggressive, counter laden sprints you'll see. They had great chemistry and just did a complex, perfectly timed finishing sequence. Marvin was going for the finish from the outset, and threw all he had at KENTA, who answered with his blistering blows. An example of the action saw Marvin slide under a lariat, kip right up and hit a superkick, but KENTA come right back laying him out with a rolling lariat. If only they added an opening and a body to this.

Takashi Suguira & Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akira Taue & Tamon Honda 17:40

1st Junior Heavyweight League B Block: Jushin Thunder Liger vs. Taiji Ishimori 13:08. Not exactly their best stuff, but a nice basic power vs. speed match where their unfamiliarity was slightly apparent, but overall it was more or less a well done match that was simply too short to be fully developed. Ishimori got off to a fast start, entering by knocking Liger to the floor with a swandive missile kick then following with a no touch tope con hilo. Liger quickly came back and slowed the match down, stretching Ishimori out and beating him up. This set Ishimori up to use his athleticism to make brief comebacks, countering with a flying move or a pinning predicament. If they added more of a finishing sequence it could have been really good, but it never really developed beyond this basic structure, and Ishimori never really seemed to have a legimate chance to beat the legend. ***

1st Junior Heavyweight League A Block: Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima 30:00. Methodical story match with Kotaro taking Nakajima's left knee apart then Nakajima working Kotaro's left arm. It was very well focused and sold, with Nakajima switching to using his right leg but still selling the left between almost everything he did because it was too weak to support his body weight. Nakajima reinjured his knee blasting the post when Suzuki ducked his kick, but there weren't a lot of big moments, it was just a super solid match where they were smart and did everything right. The main drawback was it kind of had the time limit look all along, and even though it picked up in the last 5 minutes, it failed to really transition from a really focused 70's style technical match to something truly memorable. ***3/4

12/23/06: Takeshi Morishima vs. KENTA

6/6/07: Go Shiozaki & Ricky Marvin vs. KENTA & Ippei Ota

5/5/07: Naomichi Marufuji & Takashi Suguira vs. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi

NOAH Battle Station 10/30/09 Autumn Navig. '09 taped 10/24/09 Hokkaido Sapporo Teisen Hall
-2hr. Q=Perfect

Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Kawabata Kishin vs. Masashi Aoyagi & Tsuyoshi Kikuchi & Katsuhiko Nakajima 13:08

Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Keith Walker & Delirious 10:35

Akitoshi Saito & Takashi Sugiura vs. Akira Taue & Atsushi Aoki 15:32

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. Jun Akiyama & KENTA & Akihiko Ito 18:34

Shuhei Taniguchi Bakushin Juuban Shoubu #6: Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi 11:17

1st Junior Heavyweight League B Block: Taiji Ishimori [2] vs. Genba Hirayanagi [0] 7:09

1st Junior Heavyweight League A Block: Kotaro Suzuki[1] vs. Ricky Marvin [2] 9:40

1st Junior Heavyweight League B Block: Yoshinobu Kanemaru [2] vs. Jushin Thunder Liger [5] 14:45

NOAH Battle Station 10/31/09 Autumn Navig. '09 taped 10/25/09 Hokkaido Sapporo Teisen Hall
-2hr. Q=Perfect

Tsuyoshi Kikuchi & Taiji Ishimori vs. Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki digest of 6:59

Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Keith Walker & Ricky Marvin digest of 8:46

Yoshinobu Kanemaru & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi vs. Kawabata Kishin & Akihiko Ito & Takashi Okita digest of 17:33

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone 23:30

1st Junior Heavyweight League A Block: Kotaro Suzuki[3] vs. Delirious [4] 13:52

1st Junior Heavyweight League B Block: Genba Hirayanagi [0] vs. Jushin Thunder Liger [5] 9:19

1st Junior Heavyweight League A Block: KENTA [3] vs. Katsuhiko Nakajima [3] 30:00

NOAH JCB Hall SP Autumn Navig. '09 Final 10/31/09 Tokyo
-4hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Atsushi Aoki & Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Akihiko Ito vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Makoto Hashi & Genba Hirayanagi 13:20

Ist Junior Heavyweight League Decision Tournament Semifinal: Yoshinobu Kanemaru vs. Katsuhiko Nakajima 10:17. I didn't expect much given the length, but Nakajima has a great work ethic and carried the match to the heights it was capable of reaching given the limitation. He took it to Kanemaru the entire match so Kanemaru had no choice but to work hard as well. The match largely consisted of Nakajima blistering Kanemaru with his stiff and intense offense, which led into a submission from time to time, and Kanemaru making brief comebacks with one of his big flying or high impact moves. It had the look of a regular length match, but Kanemaru unfortunately countered his way to a flash pin victory. ***1/4

Ist Junior Heavyweight League Decision Tournament Semifinal: Jushin Thunder Liger vs. Delirious 10:45

Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Junji Izumida & Kishin Kawabata 10:08

Takashi Suguira vs. Tamon Honda 9:29

Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Yoshihiro Takayama & Keith Walker 3:55

Go Shiozaki & Akira Taue & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita 17:08

Ist Junior Heavyweight League Decision Tournament Final: Yoshinobu Kanemaru vs. Jushin Thunder Liger 18:53

11/1/06: Judo Suwa & Shuji Kondo & "brother" Yasshi vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki

4/4/07: Bison Smith & Joe Legend vs. Takeshi Rikio & Ippei Ota

5/5/07: Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin

6/6/07: D-Lo Brown & Buchanan vs. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi

NOAH Battle Station 11/28/09 Winter Navigation '09 taped 11/21/09 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2
-2hr. Q=Perfect

Atsushi Aoki vs. Akihiko Ito 12:07

Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi vs. Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi 13:02

Taiji Ishimori vs. Chris Hero 13:01

Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Takuma Sano & Ricky Marvin vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki 13:27

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Eddie Edwards 16:28

Go Shiozaki & Kenta Kobashi vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi 20:03

NOAH Battle Station 11/29/09 Winter Navigation '09 taped 11/23/09 Fukuoka Hakata Starlanes
-2hr. Q=Perfect

Taiji Ishimori vs. Kentaro Shiga 10:01

Go Shiozaki & Atsushi Aoki vs. Shuhei Taniguchi & Yuto Aijima 14:50

Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin & Eddie Edwards 12:40

Takeshi Rikio vs. Chris Hero 11:40

Akira Taue vs. Mohammed Yone 8:58

Takashi Sugiura vs. Bison Smith 15:46

Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Akihiko Ito 24:56

NOAH Nippon Budokan SP 12/7/09 Winter Navigation '09 Final taped 12/6/09 Tokyo
-4hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Makoto Hashi vs. Shuhei Taniguchi 10:38

Akira Taue & Takuma Sano & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Genba Hirayanagi 13:47

Kenta Kobashi & Tamon Honda & Akihiko Ito vs. Bison Smith & Chris Hero & Eddie Edwards 15:43

Atsushi Aoki Senkou Juuban Shoubu #10 - Naomichi Marufuji Return Match: Naomichi Marufuji vs. Atsushi Aoki 17:21

GHC Junior Heavyweight Tag Title Match: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin 22:26

GHC Tag Title Match Match: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Mohammed Yone & Takeshi Rikio 26:40

GHC Heavyweight Title Match: Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura 24:39

11/1/06 Tokyo Differ Ariake: Kotaro Suzuki vs. Ippei Ota Ippei 15:37

4/4/07 Tokyo Differ Ariake: Go Shiozaki vs. Daniel Cross 12:49

NOAH Battle Station Near Live Naomichi Marufuji Produce Shiranui Ikotenyoku Iki ~Tennokan I miss you taped 12/23/09 Tokyo Differ Ariake
-2hr 25min. Q=Perfect

Opening Match: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru

BURNING 3 WAY: Kenta Kobashi vs. Tamon Honda vs. Tsuyoshi Kikuchi

Teacher and Student Confrontation: Jun Akiyama vs. Makoto Hashi

11 Man Heavyweight Battle Royal+1: Genba Hirayanagi, Kishin Kawabata, Akira Taue, Takuma Sano, Junji Izumida, Takeshi Rikio, Takeshi Morishima, Mohammed Yone, Go Shiozaki, Shuhei Taniguchi, Kentaro Shiga

Who Are You?: Mushiking Terry vs. Kotaro Suzuki

Mitsuhiro Matsunaga Retirement Match: Akitoshi Saito vs. Mitsuhiro Matsunaga

NOAH vs. Machine Army: Super "S" Machine (Takashi Sugiura) & Super Strong Machine vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki

NOAH Differ Ariake SP NOAHful Gift in Differ '09 12/24/09 Tokyo
-3hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Mr. Christmas vs. Atsushi Aoki

Yoshinobu Kanamaru, Shuhei Taniguchi & Kishin Kawabata vs. Taiji Ishimori, Makoto Hashi & Kento Miyahara

Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito

Handicap Match: Go Shiozaki vs. Junji Izumida & Kentaro Shiga

Naomichi Marufuji vs. Akira Taue

Takuma Sano & Akihiko Ito vs. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone

Kensuke Sasaki, Takeshi Rikio & Tamon Honda vs. Yoshihiro Takayama, Tsuyoshi Kikuchi & Genba Hirayanagi

7/22/06: Mammoth Sasaki vs. Takeshi Morishima

12/23/07 Differ Ariake: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Takeshi Morishima & Go Shiozaki 16:19 of 22:43. Smaller show match mixing stiffness with weardown, working up to the good moves but never really taking off. Go worked most of the match with Morishima coming in for brief runs of domination. Marufuji & KENTA used their teamwork to help make up for being outsized, but you kind of always felt that they were going to eventually lose the match. Everyone contributed and it was good in spots, but outside of Morishima, who was impressively spotted, generally not near the level their capable of. **1/2

BACK TO QUEBRADA DVDs