MPW Michinoku Pro-Wrestling 2012 DVD VHS
Michinoku Puroresu Northeastern Wrestling Tapes Videos


MPW Battle Station 12/18/12 taped 12/13/12 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Jinsei Shinzaki & Kinya Oyanagi vs. Daichi Sasaki & Ayumu Gunji 12:58

Mensoore Oyaji vs. Katsuo 8:25

Kenou & Rui Hyugaji & Taro Nohashi vs. Takeshi Minamino & Manjimaru & Ken45 11:10

Tohoku Tag Title Match: Rasse & Kenbai vs. Ultimo Dragon & Numajiro Kesen 11:16

The Great Sasuke & Daisuke Sekimoto & Yapperman #1 & Yapperman #2 & Yapperman #3 vs. Yuji Hino & Brahman Shu & Brahman Kei & Karate Brahman & Great Zebra 23:16

Tohoku Junior Heavyweight Title Match: Hayato "Jr" Fujita vs. Katsuhiko Nakajima 20:35

BACK TO QUEBRADA TAPES