MPW Michinoku Pro-Wrestling 2011 DVD VHS
Michinoku Puroresu Northeastern Wrestling Tapes Videos


MPW Battle Station Near Live 6/5/11 Dick Togo Michinoku Last Match taped 6/5/11 Tokyo Korakuen Hall
-3hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Daisuke Sasaki vs. Rasse 8:17

Jinsei Shinzaki vs. Tsubo Genjin 11:55

FUNAKI & Numajiro Kesen & Kinya Oyanagi vs. Ultimo Dragon & Rui Hyugaji & Taro Nohashi 13:10

Dick Togo Michinoku Last Match: The Great Sasuke vs. Dick Togo 15:38
b. The Great Sasuke & Dick Togo & Super Delfin vs. Ultimo Dragon & Taro Nohashi & Rasse 4:23

Michinoku-style Elimination Match: Kenou & Ken45 & Yapperman #1 & Yapperman #2 & Kenbai vs. Hayato "Jr" Fujita & KAGETORA & Takeshi Minamino & Shu Sato & Kei Sato 26:25

BACK TO QUEBRADA TAPES