JWP JAPAN WOMAN PRO-WRESTLING 2008 DVD VHS
JWP PROJECT JWP Joshi Puroresu Tapes Videos


JWP Battle Station 5/12/08 JWP-MANIA-X 2008 taped 4/29/08 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Opening Fresh Bout: Pinky Mayuka vs. Mio Shirai 9:37

Junior Survival Bout: Tyrannosaurus Okuda & Ryo Mizunami vs. Arisa Nakajima & Kana 12:30

Tag Team Festival: Jaguar Yokota & Manami Toyota & Fuka & Yumi Oka vs. KAZUKI & Megumi Yabushita & Keito & Sonoko Kato 20:30

Exciting MANIA-X: Kaori Yoneyama vs. Atsuko Emoto 12:05

Special Six Woman Tag Match: Tsubasa Kuragaki & Bolshoi Kid & Tojuki Leon vs.Devil Masami & Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu 11:43

JWP Openweight Title Match: Azumi Hyuga vs. Kayoko Haruyama 23:51. Haruyama wins title.

JWP High Voltage DVD 6/13/08 Tokyo Itabashi Green Hall
-2hr. Q=Master

Shu Shibutani vs. Pinky Mayuka 10:06

Megumi Yabushita vs. KAZUKI 9:03

Kaori Yoneyama & Tojuki Leon vs. Arisa Nakajima & Kana 30:00

Tsubasa Kuragaki vs. Toshie Uematsu 13:44

Command Bolshoi & Ran Yu-Yu vs. Kayoko Haruyama & Keito 20:00

JWP High Voltage DVD 7/11/08 Tokyo Itabashi Green Hall
-1hr 50min. Q=Master

Kana vs. Pinky Mayuka 10:33

Ran Yu-Yu vs. Arisa Nakajima 14:29

Hiroyo Muto & Megumi Yabushita vs. Keito & KAZUKI 14:30

Command Bolshoi vs. Toshie Uematsu 8:56

JWP Tag Title Match: Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki vs. Kaori Yoneyama & Tojuki Leon 27:58

JWP BURNING SUMMER 2008 DVD 7/27/08 Tokyo Kitasenju Theater
-1 1/2hr. Q=Perfect

JWP No. 1 Natsume Decision Tournament Burning Summer 2008 Round 1:

Arisa Nakajima vs. Pinky Mayuka 5:46

KAZUKI vs. Hiroyo Muto 8:41

Toshie Uematsu vs. Tojuki Leon 9:52

Kaori Yoneyama vs. Command Bolshoi 15:00 + 2:38

Ran Yu Yu vs. Tsubasa Kuragaki 13:36

Kayoko Haruyama vs. Keito 9:17

JWP SUMMER IMPACT!! DVD 8/9/08 Tokyo Itabashi Green Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Tojuki Leon vs. Pinky Mayuka 11:37

Atsuko Emoto vs. Arisa Nakajima 10:16

Keito vs. Hiroyo Muto 10:39

Plum Mariko-chan Memorial 6 Woman Tag Match: Ran Yu-Yu & Comando Bolshoi & Megumi Yabushita vs. Carlos Amano & Tsubasa Kuragaki & Kaori Yoneyama 19:51

JWP Openweight Title Match: Kayoko Haruyama vs. KAZUKI 20:20

JWP Battle Station 10/3/08 JWP PURE-SLAM 2008 taped 9/23/08 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Road to the Future: Hiroyo Matsumoto & Ryo Mizunami & Io Shirai vs. Arisa Nakajima & Yumi Oka & Pinky Mayuka 9:22 of 15:41

survival slam: Keito & KAZUKI vs. Kaori Yoneyama & Tojuki Leon 9:31 of 13:33

A Submission Like a Kaleidoscope: Command Bolshoi vs. Megumi Yabushita 8:54 of 12:16

a battle outside the standard: Jaguar Yokota & Tsubasa Kuragaki vs. Toshie Uematsu & Hailey Hatred 8:52 of 12:18

Azumi Hyuga Return Match: Yoshiko Tamura & Misae Genki vs. Azumi Hyuga & Ran Yu-Yu 16:56 of 20:14

JWP Openweight Title Match: Kayoko Haruyama vs.Yumiko Hotta 16:20 of 19:43

JWP PURE-SLAM 2008 DVD 9/23/08 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Road to the Future: Hiroyo Matsumoto & Ryo Mizunami & Io Shirai vs. Arisa Nakajima & Yumi Oka & Pinky Mayuka 15:41

survival slam: Keito & KAZUKI vs. Kaori Yoneyama & Tojuki Leon 13:33

A Submission Like a Kaleidoscope: Command Bolshoi vs. Megumi Yabushita 12:16

a battle outside the standard: Jaguar Yokota & Tsubasa Kuragaki vs. Toshie Uematsu & Hailey Hatred 12:18

Azumi Hyuga Return Match: Yoshiko Tamura & Misae Genki vs. Azumi Hyuga & Ran Yu-Yu 20:14

JWP Openweight Title Match: Kayoko Haruyama vs.Yumiko Hotta 19:43

Ayumi Kurihara Produce Starting*Over DVD 12/14/08 Tokyo Shinjuku FACE
-2hr 20min. Q=Perfect

Ayumi Kurihara vs. Shu Shibutani 7:29

Yuki Miyazaki vs. Kana 11:50

Ran Yu-Yu & Fuka vs. Toshie Uematsu & Moeka Haruhi 14:47 of 17:25

Elimination Match: Mariko Yoshida & Kyoko Kimura & GAMI & Tomoka Nakagawa vs. Aja Kong & Tojuki Leon & Bullfight Sora & Ayako Sato 19:40

2/3 Falls: Nanae Takahashi & AKINO vs. Ayumi Kurihara & Natsuki*Taiyo 6:44 of 7:20, 18:20, 13:11

JWP Battle Station 1/23/09 JWP-CLIMAX 2008 taped 12/28/08 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Dress Up Wild Fight: Yumiko Hotta vs. Arisa Nakajima 14:23.

Hiroyo Matsumoto & Misaki Ohata vs. Pinky Mayuka & Yukari Ishino 13:58

Devil Masami Last Single Match: Command Bolshoi vs. Devil Masami 8:54

Sachie Abe Return Match: Megumi Yabushita & Sachie Abe & KAZUKI vs. Kaori Yoneyama & Emi Sakura & Aoi Kidzuki 8:47

Azumi Hyuga & Carlos Amano vs. Meiko Satomura & Chikayo Nagashima 15:05

JWP Tag & Daily Sports Women’s Tag Title Match: Ran Yu-Yu & Toshie Uematsu vs Genki Misae & Keito 16:16

JWP Open Weight Single Title Match: Kayoko Haruyama vs. Tojuki Leon 21:54

JWP JWP-CLIMAX 2008 DVD 12/28/08 Tokyo Korakuen Hall
-2hr 5min. Q=Perfect

Dress Up Wild Fight: Yumiko Hotta vs. Arisa Nakajima 14:23.

Hiroyo Matsumoto & Misaki Ohata vs. Pinky Mayuka & Yukari Ishino 13:58

Devil Masami Last Single Match: Command Bolshoi vs. Devil Masami 8:54

Sachie Abe Return Match: Megumi Yabushita & Sachie Abe & KAZUKI vs. Kaori Yoneyama & Emi Sakura & Aoi Kidzuki 8:47

Azumi Hyuga & Carlos Amano vs. Meiko Satomura & Chikayo Nagashima 15:05

JWP Tag & Daily Sports Women’s Tag Title Match: Ran Yu-Yu & Toshie Uematsu vs Genki Misae & Keito 16:16

JWP Open Weight Single Title Match: Kayoko Haruyama vs. Tojuki Leon 21:54

BACK TO QUEBRADA DVDs