Jd' JD STAR 2007 DVD VHS
Yoshimoto Pro-Wrestling Jd' Tapes Videos


JD Star Puroresu King #107 2/16/07 Kabutobi ~MASSIVE 07
-1hr 45min. Q=Perfect

1/8/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Tojuki Leon vs. Misaki Ohata

Caribbean KIM & Caribbean RUM vs. Sachie Abe & Bullfight Sora

Shu Shibutani & Cherry vs. Fuka & Hiroyo Matsumoto

1/14/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Bullfight Sora vs. Misaki Ohata

Caribbean KIM & Caribbean MOON vs. Shu Shibutani & Cherry

Mariko Yoshida & Ayumi Kurihara vs. Misae Genki & Fuka

1/21/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Fuka vs. Hiroyo Matsumoto

Azumi Hyuga vs. Ayumi Kurihara

Ladder Match: Bullfight Sora & Cherry vs. Caribbean KIM & Caribbean RUM

HIROKA & Tojuki Leon vs. Shu Shibutani & Marcela

2/4/2007 Tokyo Shinkiba 1st Ring: HIROKA vs. Fuka

JD Star Puroresu King #112 3/10/07 Kabutobi ~MASSIVE 07 taped 2/4/07 & 2/11/07
-1hr 45min. Q=Perfect

2/4/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Bullfight Sora vs. Hiroyo Matsumoto

Misae Genki & Haruka Matsuo vs. Ayumi Kurihara & Misaki Ohata

Caribbean KIM & Caribbean MOON vs. Shu Shibutani & Marcela

2/11/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Kaori Yoneyama & Arisa Nakajima vs. Hiroyo Matsumoto & Misaki Ohata

HIROKA vs. Bullfight Sora

Kyoko Inoue vs. Fuuka

Shu Shibutani & Cherry & Yuri Urai vs. Caribbean KIM & Caribbean RUM & Caribbean MOON

JD Star Puroresu King #118 4/7/07 Kabutobi ~MASSIVE 07 taped 3/10/07 & 3/21/07
-1hr 45min. Q=Perfect

3/10/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Bullfight Sora & Hiroyo Matsumoto vs. Ayumi Kurihara & Misaki Ohata

Nanae Takahashi vs. Fuka

Caribbean MOON vs. Yuri Urai

Cherry vs. Caribbean RUM

Caribbean KIM vs. Shu Shibutani

Fuka & Daichi Kakimoto vs. DV & DVD. Fuka wrestlers her father and brother.

3/21/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Ayako Sato vs. Misaki Ohata

Tsubasa Kuragaki & Tojuki Leon vs. Ayumi Kurihara & Hiroyo Matsumoto

Ayako Hamada vs. Fuka

Elimination Match: Shu Shibutani & Yuri Urai & Cherry vs. Caribbean KIM & Caribbean RUM & Caribbean MOON

JD Star Puroresu King #126 5/26/07 Kabutobi ~Future 07~ taped 4/6/07 & 4/22/07 & 4/30/07
-1hr 45min. Q=Perfect

4/6/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

League Princess 07 Match: Kaori Oki vs. Io Murashita

League Princess 07 Match: Aya Yuki vs. Misaki Ohata

League Princess 07 Match: Hiroyo Matsumoto vs. Hanako Kobayashi

League Princess 07 Match: Yuri Urai vs. Arisa Nakajima

Shu Shibutani & Fuka & Cherry vs. Ayumi Kurihara & Bullfight Sora & Kyoko Kimura

4/22/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

League Princess 07 Match: Hanako Kobayashi vs. Misaki Ohata

League Princess 07 Match: Hiroyo Matsumoto vs. Kaori Oki

League Princess 07 Match: Arisa Nakajima vs. Io Murashita

League Princess 07 Match: Yuri Urai vs. Aya Yuki

Kyoko Kimura & Ayumi Kurihara vs. Shu Shibutani & Mai Ichii

4/30/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

League Princess 07 Match: Misaki Ohata vs. Kaori Oki

League Princess 07 Match: Hiroyo Matsumoto vs. Io Murasaki

Manami Toyota vs. Ayumi Kurihara

JD Star Puroresu King #133 6/23/07 Kabutobi ~Future 07~ taped 5/4/07 & 5/18/07 & 5/20/07
-1hr 45min. Q=Perfect

5/4/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring (Day show)

League Princess 07 Match: Yuri Urai vs. Hanako Kobayashi

League Princess 07 Match: Aya Yuki vs. Hiroyo Matsumoto

Manami Toyota & Ayumi Kurihara vs. Shu Shibutani & Natsuki*Taiyo

5/4/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring (Night show)

League Princess 07 Match: Aya Yuki vs. Io Shirai

Kyoko Kimura vs. Lingerie Muto

Etsuko Mita & Yuki Miyazaki vs. Ayumi Kurihara & Cherry

Nanae Takahashi vs. Shu Shibutani

5/18/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

League Princess 07 Match: Misaki Ohata vs. Io Murashita

League Princess 07 Match: Arisa Nakajima vs. Aya Yuki

Shu Shibutani & Ayumi Kurihara vs. Fuka & Hiroyo Matsumoto

5/20/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

League Princess 07 Match: Yuri Urai vs. Kaori Oki

League Princess 07 Match: Arisa Nakajima vs. Hanako Kobayashi

Tsubasa Kuragaki vs. Hiroyo Matsumoto

Shu Shibutani & Ayumi Kurihara vs. Fuka & Misaki Ohata

JD Star Puroresu King #135 7/1/07 Kabutobi ~Future 07~ taped 6/3/07 & 6/10/07 & 6/17/07
-1hr 45min. Q=Perfect

6/3/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

League Princess 07 Match: Hanako Kobayashi vs. Kaori Oki

League Princess 07 Match: Arisa Nakajima vs. Misaki Ohata

League Princess 07 Match: Hiroyo Matsumoto vs. Yuki Urai

6/10/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Saki Maemura vs. Misaki Ohata

Mariko Yoshida vs. Yuri Urai

Nanae Takahashi & Fuka vs. Hikaru & Shu Shibutani

6/17/07 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Kyoko Kimura vs. Caribbean RUM

League Princess 07 Final: Hiroyo Matsumoto vs. Arisa Nakajima vs. Yuri Urai

a) Hiroyo Matsumoto vs. Arisa Nakajima

b) Yuri Urai vs. Hiroyo Matsumoto

c) Arisa Nakajima vs. Yuri Urai

d) Arisa Nakajima vs. Hiroyo Matsumoto

Fuka & Shu Shibutani & Misaki Ohata vs. Ayumi Kurihara & Cherry & Io Shirai

JD Star Puroresu King #141 8/4/07 Janne D'Arc ~JD Star Kakutobi FINAL~ taped 7/16/07 Tokyo Shinkiba 1st RING
-1hr 45min. Q=Perfect

Yumi Ohka vs. Misaki Ohata

Kyoko Kimura & Cherry vs. Hiroyo Matsumoto & Yuri Urai

Sachie Abe & Hiroyo Muto & Haruka Matsuo & Obatchi Iizuka vs. Fang Suzuki & KAZUKI & Maru & Aya Koyama

Jaguar Yokota & Fuka vs. Shu Shibutani & Misaki Ohata

29 Woman Royal Rumble

BACK TO QUEBRADA TAPES