Gatoh Move 2017 DVD
Pro Wrestling Gatoh Move Joshi Puroresu Tapes Videos


Gatoh Move Nico I Am A High School Graduate! taped 5/28/17 Tokyo Shinkiba 1st Ring
-2hr 25min. Q=Ex. 2 DVDs

Aoi Kizuki vs. Mitsuru Konno

Yako Fujigasaki vs. Emi Sakura

Hikaru Shida vs. SAKI

Sayaka Obihiro & Rocky Kawamura vs. Antonio Honda & Choun Shiryu

Hiroyo Matsumoto vs. Aasa Maika

Asian Dream Tag Title Match: Emi Sakura & Masahiro Takanashi vs. Kotori & Riho 27:29

BACK TO QUEBRADA DVDs