Gatoh Move 2016 DVD
Pro Wrestling Gatoh Move Joshi Puroresu Tapes Videos


Gatoh Move Nico Gatoh-Move Japan Tour 251 taped 10/4/16 Tokyo Shinkiba 1st Ring
-2hr 5min. Q=Ex

Emi Sakura vs. Mitsuru

Koji Tomato vs. Kaori Yoneyama vs. Sayaka Obihiro

Hikaru Shida vs. Aasa

Taro Yamada vs. Masahiro Takanashi vs. Madoka vs. Kazuhiro Tamura vs. Choun Shiryu vs. Sawasdee Kamen

Riho & Hikaru Sato vs. Kotori & Antonio Honda 17:07

Aoi Kizuki vs. Emi Sakura 13:01

Gatoh Move Nico 1 Night in Prince Basement ~Gatoh-Move Japan Tour 258~ taped 11/19/16 Tokyo Prince Basement Monster
-2hr 5min. Q=Ex

Kotori & Aasa vs. Mitsuru & Madoka

DJ Nira vs. Hikaru Shida

IWA Triple Crown Title Match: Riho vs. Makoto 11:43

Asia Dream Tag Title Match: Aoi Kizuki & Sayaka Obihiro vs. Emi Sakura & Kaori Yoneyama 13:07

Gatoh Move Nico Itabashi Event on Christmas Eve ~Gatoh-Move Japan Tour 264~ taped 12/24/16 Tokyo Itabashi Green Hall
-2hr. Q=Ex

Hikaru Shida & Madoka vs. Kaori Yoneyama & Hikaru Sato 15:00

Masahiro Takanashi vs. DJ Nira 14:17

Gatoh Move vs. REINA Joshi Puroresu Showdown 20 Minute Elimination Match: Emi Sakura & Aasa & Mitsuru vs. Makoto & Hirori & Mari Sakamoto 17:10

Christmas Death Match: Antonio Honda vs. Choun Shiryu 11:01

Asia Dream Tag Title Match: Sayaka Obihiro & Aoi Kizuki vs. Riho & Kotori 11:34

BACK TO QUEBRADA DVDs