GAEA 2005 DVD VHS
GAEA JAPAN Tapes Videos


GAEA G-PANIC! #117 1/14/05 PLAYBACK GAEA SPECIAL
-1 1/2hr. Q=TV Master

Meiko Satomura vs. Sonoko Kato (4/15/95)

Toshie Uematsu vs. Chikayo Nagashima (4/15/95)

Miki Handa & Michiko Nagashima vs. KAORU & Sonoko Kato (5/14/95)

Akira Hokuto vs. KAORU (4/12/97)

Chigusa Nagayo vs. KAORU (7/19/98)

Aja Kong vs. Toshiyo Yamada (11/23/98)

Lioness Asuka vs. Chigusa Nagayo (4/4/99)

AAAW Tag Title Match: Aja Kong & Mayumi Ozaki vs. Sugar Sato & Chikayo Nagashima (7/18/99)

GAEA G-PANIC! #118 1/28/05 WILD TIMES taped 1/16/05 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 25min. Q=Near Perfect

Sakura Hirota vs. Ayana Mizumura 8:29

Ayako Hamada & KAORU vs. Lioness Asuka & Chikayo Nagashima 14:51

Chigusa Nagayo & Carlos Amano vs. Mariko Yoshida & AKINO 22:01

GAEA G-PANIC! #119 2/11/05 taped 1/22/05
-1 1/2hr. Q=TV Master

Carlos Amano vs. Ayane Mizumura

Ayako Hamada & KAORU vs. Lioness Asuka & Sakura Hirota

Chikayo Nagashima & Sugar Sato vs. Chigusa Nagayo & Aja Kong

GAEA G-PANIC! #120 2/25/05 WAR CRY taped 2/11/05 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 25min. Q=Near Perfect

Carlos Amano & AKINO vs. Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu

Sakura Hirota vs. Jaguar Yakota

Sugar Sato vs. Chikayo Nagashima

Chigusa Nagayo vs. Aja Kong

Lioness Asuka vs. KAORU

Lioness Asuka REVOLUTION DREAM COMES LIVING LEGEND taped 2/20/05 Tokyo Hotel Raffle Tokyo
-1 1/2hr. Q=Near Perfect

Lioness Asuka & Michiko Omukai & GAMI vs. Aja Kong & Mariko Yoshida & AKINO

Mayumi Ozaki & Takako Inoue vs. The Bloody & Fang Suzuki

KAORU & Ayako Hamada vs. Mima Shimoda & Yoshiko Tamura

Jaguar Yokota & Devil Masami & Chigusa Nagayo vs. Manami Toyota & Kyoko Inoue & Dynamite Kansai

All Pacific Title Match: Hikaru vs. Lioness Asuka

GAEA G-PANIC! #121 3/11/05
-1hr 25min. Q=Near Perfect

2/13/00: Sugar Sato & Chikayo Nagashima vs. Lioness Asuka & Sonoko Kato

7/22/00: Lioness Asuka vs. KAORU

C-Club final Saipan tour 02/26-02/28/05

4/29/01 Meiko Satomura vs. Akira Hokuto

4/7/02: Ayako Hamada & Chigusa Nagayo vs. Akira Hokuto & Meiko Satomura

10/20/02: Manami Toyota vs. Chikayo Nagashima

GAEA G-PANIC! #122 3/25/05 taped 3/6/05 Tokyo Korakuen Hall
-1 1/2hr. Q=Perfect

Chigusa Nagayo vs. Ayane Mizumura

Dump Matsumoto vs. Sakura Hirota

Lioness Asuka vs. Aja Kong

Chikayo Nagashima & Sugar Sato & Ran Yu-Yu & Toshie Uematsu vs. Chigusa Nagayo & Carlos Amano & Sakura Hirota & Ayane Mizumura

Chigusa Nagayo Produce 5/27/05 That’s Enpro taped 3/25/05 Tokyo Differ Ariake
-1 1/2hr. Q=TV Master

Note: all mixed gender matches

Dick Togo & Nobutaka Moribe & Hayate vs. Ayako Hamada & AKINO & Chikayo Nagashima

Cosplay Death Match: Shoichi Ichinomiya vs. Sakura Hirota

Danshoku Dieno vs. Aja Kong

Yoshiaki Fujiwara & Mariko Yoshida vs. Yuki Ishikawa & Carlos Amano

Jinsei Shinzaki & Meiko Satomura vs. MEN's Teio & Ran Yu-Yu

Barbed Wire Light Tube Death Match: Chigusa Nagayo & Ryuji Ito & Sanshiro Takagi vs. Mayumi Ozaki & Shadow WX & Abby Kobayashi

GAEA G-PANIC! #123 4/15/05 Yokohama FINAL IMPACT taped 4/3/05 Yokohama Bunka Taiikukan
-1hr 55min. Q=Near Perfect

Jaguar Yakota vs. Ayana Mizumura

Mima Shimoda vs. Sakura Hirota. Hirota dresses as Etsuko Mita.

Mayumi Ozaki & Ayako Hamada & Amazing Kong vs. Dynamite Kansai & AKINO & GAMI

AAAW Tag Title Match: Manami Toyota & Carlos Amano vs. Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu

AAAW Single Title Match: Meiko Satomura vs. Aja Kong vs. Meiko Satomura

Crush 2000 Final Match & Lioness Asuka Retirement Match: Chigusa Nagayo & Lioness Asuka vs. Sugar Sato & Chikayo Nagashima

GAEA G-PANIC! #124 4/29/05 ETERNAL LAST GONG taped 4/10/05 Tokyo Korakuen Hall
-1 1/2hr. Q=Near Perfect

Dynamite Kansai vs. Ayana Mizumura

Aja Kong vs. Carlos Amano

Chikayo Nagashima & Sugar Sato vs. Toshie Uematsu & Ran Yu-Yu

Sakura Hirota vs. Mayumi Ozaki

Chigusa Nagayo Retirement Match: Meiko Satomura vs. Chigusa Nagayo

BACK TO QUEBRADA DVDs