DR 2012 DVD
DIAMOND RING Tapes Videos


OPW Videos:
KOPW 06-08
KOPW 2009
KOPW 2010
KOPW 2011
DR 2012

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

Diamond Ring on Samurai TV 2/15/12 Grand Opening taped 2/11/12 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect


Namazuman & Kikutaro vs. Masao Inoue & Stalker Ichikawa 14:54

Ultimo Dragon & Taiji Ishimori vs. Kazunari Murakami & NOSAWA Rongai 12:40

Kento Miyahara vs. Hayato "Jr" Fujita 10:09

Kensuke Sasaki & Mitsuhiro Kitamiya vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama 23:18

Katsuhiko Nakajima vs. Shingo Takagi 23:29

Diamond Ring on Samurai TV 10/27/12 taped 9/30/12 Saitama Misatoshi Sogo Taiikukan
-2hr. Q=Perfect


Namazuman & Kikutaro & Marines Mask vs. Kazunari Murakami & Kenichiro Arai & CHANGO 11:38

Mitsuhiro Kitamiya vs. Tomoaki Honma 8:25

Satoshi Kajiwara & Ryuji Hijikata & Mensoore Oyaji vs. Masao Orihara & NOSAWA Rongai & K-ness 16:48

Kento Miyahara vs. Jun Akiyama 17:31

Kensuke Sasaki & Tsurugi vs. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura 14:43

Katsuhiko Nakajima vs. Masato Tanaka 21:08


BACK TO QUEBRADA TAPES