DDT DRAMATIC DREAM TEAM 2015 DVD
D2T Tapes Videos


DDT Near Live Max Bump 2015 4/29/15 Tokyo Korakuen Hall
-2hr 55min. Q=Perfect. 2 DVDs

Yukio Sakaguchi vs. Shunma Katsumata

Makoto Oishi & Akito & Soma Takao & Kazuki Hirata vs. Sanshiro Takagi & Toru Owashi & Tomomitsu Matsunaga & X (Takayuki Ueki)

Antonio Honda & Konosuke Takeshita vs. KUDO & Masa Takanashi

Right To Challenge Anytime, Anywhere Contention Battle Royal: Danshoku Dino vs. MIKAMI vs. Yasu Urano vs. Daisuke Sasaki vs. Hoshitango vs. Suguru Miyatake vs. Akai Saki vs. Hiroshi Fukuda vs. DJ Nira

KO-D Tag Title Match: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Keisuke Ishii & Shigehiro Irie

KO-D Openweight Title Match: Kota Ibushi vs. HARASHIMA, Very good.

BACK TO QUEBRADA DVDs