DDT DRAMATIC DREAM TEAM 2014 DVD
D2T Tapes Videos


DDT HARD HIT on Nico Nico Pilgrimage 10/13/14 Sapporo Teisen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Hiroshi Kozakai vs. Shibata

Yukio Sakaguchi vs. Hayato Mashita

Tomoya Miyshita Memorial Tag Match: Manabu Hara & Kosei Kubota vs. Mitsuhisa Sunabe & Shuichihiro Katsumura

Ryo Kawamura vs. Super Tiger

HARASHIMA vs. Hikaru Sato

Kenichi Yamamoto 20th Anniversary & Retirement Match: Kenichi Yamamoto vs. Ryuki Ueyama

DDT on Samurai 12/14/14 God Bless DDT 2014 taped 11/30/14 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

KUDO & Yukio Sakaguchi & Gota Ihashi & MIKAMI vs. Antonio Honda & DJ Nira & Hoshitango & Michael Nakazawa

DDT Extreme Championship #1 Contenders Match: Tomomitsu Matsunaga vs. Keisuke Ishii vs. Masa Takanashi

Akito & Yasu Urano vs. Kota Ibushi & Shunma Katsumata

KO-D 6 Man Tag Title Match: Kazuki Hirata & Sanshiro Takagi & Toru Owashi vs. Brahman Kei & Brahman Shu & Gorgeous Matsuno

Shigehiro Irie vs. Daisuke Sasaki

KO-D Tag Title Match: Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo vs. Makoto Oishi & X=Shiori Asahi

KO-D Openweight Title Match: HARASHIMA vs. Soma Takao

BACK TO QUEBRADA DVDs