DDT DRAMATIC DREAM TEAM 2012 DVD VHS
D2T Tapes Videos


DGPW/DDT Dramatic Dream Gate Returns DVD 6/5/12 Osaka Higashinari Shimin Center
-1hr 55min. Q=Perfect

Sanshiro Takagi & Takao Soma vs. Masaaki Mochizuki & Kotoka

Masa Takanashi & Ken Ohka vs. Super Shisa & Shisa Boy

Mini Rumble Battle Royal

Shingo Takagi & YAMATO vs. Kenny Omega & Keisuke Ishii

Kota Ibushi vs. BxB Hulk

Masaaki Mochizuki & HARASHIMA & KUDO & Shigehiro Irie vs. Akira Tozawa & Cyber Kong & Fake Naoki Tanizaki & Kzy & Mondai Ryu

Masaaki Mochizuki & HARASHIMA & KUDO & Sanshiro Takagi & Shigehiro Irie vs. Cyber Kong & Fake Naoki Tanizaki & Kzy & Mondau Ryu

DDT Samurai 6/29/12 What Are You Doing 2012 taped 6/24/12 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Yasu Urano & Antonio Honda & Keita Yano vs. Hikaru Sato & Keisuke Ishii & Tetsuya Endo 10:54

Ironman Heavymetalweight Title - Battle Royal: Tsukasa Fujimoto & Danshoku Dieno & DJ Nira & Gorgeous Matsuno & Hoshitango & Akito & Gota Ihashi & Hiro Fukuda & Zhao Yun Shiryuu & Tanomusaku Toba

Michael Nakazawa & Kenny Omega & Batten Tamagawa & Tomomitsu Matsunaga vs. Sanshiro Takagi & Soma Takao & Yusha Amon 8:34

HARASHIMA vs. Shigehiro Irie 8:44

KO-D Tag Title Match: KUDO & Makoto Oishi vs. Masa Takanashi & Daisuke Sasaki 13:16

KO-D Openweight Title Match: Yuji Hino vs. Kota Ibushi 21:12

DDT Budokan Peter Pan Near Live 8/18/12 Tokyo Nippon Budokan
-4hr. Q=Near Perfect. 2 DVDs

Royal Rumble for Iron Man Title

El Generico vs. Konosuke Takeshita

Soccer Match: Masa Takanashi & Daisuke Sasaki & Hoshitango & Tetsuya Endo & Tsukasa Fujimoto vs. Yuji Hino & Yasu Urano & Antonio Honda & Tanomusaku Toba & Yoshiko

KO-D Tag Title Match: KUDO & Makoto Oishi vs. MIKAMI & Tatsumi Fujinami

Handicap Weapon Rumble: Minoru Suzuki vs. Sanshiro Takagi

Hardcore Match: Togi Makabe & HARASHIMA vs. Ryuji Ito & Shuji Ishikawa

Invisible Man vs. Dansyoku Deeno

KO-D Title Match: Kota Ibushi vs. Kenny Omega

DDT Samurai 10/6/12 Who's Gonna Top? 2012 taped 9/30/12 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Hikaru Sato & Hiroo Tsumaki vs. Yukio Sakaguchi & Yoshiaki Yago 9:26

Masa Takanashi & Yuji Hino & Toru Owashi vs. Antonio Honda & Daisuke Sasaki & Hoshitango 7:56

Danshoku Dieno vs. Makoto Oishi 8:09

Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita 16:12

HARASHIMA & KUDO & Yasu Urano vs. Keisuke Ishii & Shigehiro Irie & Soma Takao 12:55

Sanshiro Takagi & MIKAMI vs. Poison Sawada JULIE & Shuji Ishikawa 9:41

KO-D Openweight Title Match: Kota Ibushi vs. El Generico 23:33

DDT Near Live 10/21/12 DDT Special 2012 taped 10/21/12 Tokyo Korakuen Hall
-3hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Makoto Oishi & Mio Shirai vs. Masa Takanashi & Cherry 7:41

Hikaru Sato vs. Antonio Honda 9:33

Danshoku Dieno vs. Kunosuke Takeshita 9:03

Kenny Omega vs. Keisuke Ishii 12:56

Hardcore Match: Isami Kodaka & Sanshiro Takagi vs. Shigehiro Irie & Soma Takao 12:44

HARASHIMA vs. MIKAMI 10:25

KO-D Openweight Title Match: El Generico vs. Kota Ibushi 19:27

DDT Samurai 12/28/12 NEVER MIND 2012 taped 12/23/12 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Tetsuya Endo vs. DJ Nira

Takao Soma & Shigehiro Irie vs. Danshoku Dieno & Makoto Oishi

4-Way Tag Match: MIKAMI & Gorgeous Matsuno vs. Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga vs. Hikaru Sato & Masa Takanashi vs. Yukio Sakaguchi & Akito

HARASHIMA & Hiroo Tsumaki vs. Kota Ibushi & Gota Ihashi

Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima & Sanshiro Takagi vs. Yuji Hino & Antonio Honda & Hoshitango & Daisuke Sasaki

DDT Extreme Title, 3-Way Match: Keisuke Ishii vs. Yasu Urano vs. Isami Kodaka

KO-D Openweight Title Match: El Generico vs. Kenny Omega


BACK TO QUEBRADA DVDs