BJPW BIG JAPAN PRO-WRESTLING 1998 DVD
Dai Nihon Puroresu Tapes Videos


Big Japan Indy Hyper J Tournament First Step INDEPENDENCE DAY
Commercial Tape 2/3/98 Tokyo Korakuen Hall
-1 1/2hr. Q=Near Perfect 1st Gen

*Reviewed in Quebrada #45*

    Quarterfinals

Yoshihiro Tajiri vs. Gran Naniwa (Michinoku Pro). *

Minoru Fujita vs. Minoru Tanaka (BATTLARTS). ***1/4

Ryuji Yamakawa vs. Masayoshi Motegi (Wrestle Yume Factory). ** range

Tomoaki Honma vs. Gedo (Fuyuki Promotion). ***

    Semifinals

Tajiri vs. Tanaka. ***3/4

Yamakawa vs. Gedo. 1/2*

    Final

Yoshihiro Tajiri vs. Gedo. ****1/4. Tajiri captures BJ Jr. title.

Big Japan on FIGHTING TV SAMURAI! Which is win? Taped 3/4/98 Shimizu & 3/31/98 Osaka
-1hr 25min Q=Gd

    Big Japan 3/4

Tomoaki Honma vs. Fueda. Highlights

Aya Koyama vs. Neftaly. Highlights

Minoru Fujita vs. Naohiro Hoshikawa (Michinoku Pro). Highlights

Kendo Nagasaki vs. Kishin Kawabata. Highlights

Gennosuke Kobayashi & Yuichi Taniguchi vs. Masayoshi Motegi & Makoto Saito

Kojika The Terrible (has there ever been a truer name?) & Shoji Nakamaki vs. Shunme Matsuzaki & The Great Pogo

BJ World Tag Title Match: Ryuji Yamakawa & Yoshihiro Tajiri vs. Shadow Winger & Shadow WX

    BJ 3/31

Street Fight: Nakamaki vs. Pogo

Big Japan Battle Station 7/5/98 taped 6/8/98 Gunma Isezaki Shimin Gym
-1hr 25min. Q=TV Master

Minoru Fujita vs. Ryuji Yamakawa

Tomoaki Honma vs. Yuichi Taniguchi

Dai Nihon Death Match Heavyweight Tournament 1st Round: Mitsuhiro Matsunaga vs. Jason the Terrible

BJ World Tag Title Match: Shadow Winger & Shadow WX vs. Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi

Dai Nihon Death Match Heavyweight Tournament 1st Round: Great Pogo vs. Kung Fu Lee (Kojika)

Big Japan Battle Station 9/98 BJW Death Match Heavyweight Tournament
-1hr 25min. Q=TV Master

6/8/98 Gunma Isezaki Shimin Gym Round 1 Barbed Wire Board Barbed Wire Baseball Bat Death Matches:

Mitsuhiro Matsunaga vs. Jason The Terrible

Great Pogo vs. Kung Fu Lee (Great Kojika)

7/26/98 Tokyo Korakuen Hall

Shadow WX vs. Tomoaki Honma

Shoji Nakamaki vs. Shadow Winger

Semifinals No Rope Barbed Wire Death Match

Great Pogo vs. Shadow WX

Mitsuhiro Matsunaga vs. Shadow Winger

8/9/98 Kawasaki Final Barbed Wire Fire Glass Coffin Death Match: Great Pogo vs. Mitsuhiro Matsunaga

Battle Encore! Puroresu 10/6/00 Battle Station Big Japan BJ HARD CORE taped 9/23/98 Tokyo Korakuen Hall
-1hr 25min. Q=TV Master

Shoji Nakamaki & Ryuji Yamakawa & Masayoshi Motegi vs. Isao Takagi & Minoru Fujita & Yukinojo Echigo

Dai Nihon Junior Heavykyu Senshukenjiai: Katsumi Usuda vs. Tomoaki Honma

Dai Nihon Death Match Heavykyu Senshukenjiai 3 Way Board Death Match: Mitsuhiro Matsunaga vs. Shadow WX

Full match list coming soon

BACK TO QUEBRADA DVDs