AJPW ALL JAPAN PRO-WRESTLING 2015 DVD
Zen Nihon Puroresu Tapes Videos


AJPW BBanquet #353 6/5/15 SUPER POWER SERIES 2015 taped 5/21/15 Tokyo Korakuen Hall
-2hr 50min. Q=Perfect. 2 DVDs

SUSHI vs. Yuma Aoyagi 8:42

The Big Guns The Bodyguard & Zeus vs. Ryuji Hijikata & Yutaka Yoshie 11:14

Evolution (Hikaru Sato & Joe Doering & Suwama) vs. Dark Kingdom (KENSO & Takeshi Minamino & Naoya Nomura) 9:40

Burning (Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru & Masanobu Fuchi) vs. Masao Inoue & Takao Omori & Tsuyoshi Kikuchi) 17:22

Kento Miyahara vs. Atsushi Aoki 11:28

World Junior Heavyweight Title Match: Kotaro Suzuki vs. Keisuke Ishii 14:02

Triple Crown Heavyweight Title Match: Go Shiozaki vs. Akebono 21:29

AJPW on Samurai 6/27/15 Dynamite Series 2015 taped 6/21/15 Sapporo Teisen Hall
-1hr 55min. Q=Perfect

Ultimo Dragon & Yoshinobu Kanemaru vs. SUSHI & Yohei Nakajima 9:50

The Bodyguard & Tomoya vs. Naoya Nomura & Zeus 13:46

Atsushi Aoki vs. Soma Takao 9:56

Jun Akiyama & Taiyo Kea vs. KENSO & Takao Omori 11:04

Evolution (Joe Doering & Suwama) vs. Go Shiozaki & Jake Lee 15:34

World Junior Heavyweight Title Match: Kotaro Suzuki vs. Hikaru Sato 18:40

Triple Crown Heavyweight Title Match: Akebono vs. Kento Miyahara 16:41

BACK TO QUEBRADA DVDs