01-MAX ZERO-ONE 2004 DVD
PRO-WRESTLING ZERO1 Puroresu Tapes Videos


Zero One U$A 2/10/04 taped 1/30 Osaka
-2hr Q=TV Master

Charly Manson & Pimpinela Escarlata vs. Naohiro Hoshikawa & Yoshihito Sasaki 6:54

Kohei Sato & Kuroge Wagyuta vs. Ruckus & Prince Nana 5:22

C.W. Anderson vs. Tatsuhito Takaiwa 8:34 of 11:02

NWA International Light Heavyweight Tag Team Title Match: Christopher Street Connection (Mace & Buff-E) vs. Dick Togo & Ikuto Hidaka 11:51 of 14:54

Tom Howard & Jonny Storm vs. Steve Corino vs. Takao Omori 17:06 of 18:23

Spanky vs. Josh "The Elvis" Daniels 9:33

Low Ki & Frankie vs. Shinjiro Ohtani & Masato Tanaka 18:04

Riki Choshu & Tomohiro Ishii vs. Shinya Hashimoto & Jun Kasai 12:38

ZERO-ONE STV ENBERS taped 2/19/04 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Ex

Katsuhiko Nakajima & Takashi Uwano & Tomohiro Ishii vs. Osamu Namiguchi & Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki 16:42

Hirotaka Yokoi vs. Jun Kasai 7:41

Kazuhiko Ogasawara & Shinya Hashimoto & Tengu Kaiser vs. CW Anderson & Jason The Legend & Steve Corino 14:09

NWA International Lightweight Tag Title Match: Dick Togo & Ikuto Hidaka vs.
Leonardo Spanky & Low Ki 19:32

NWA Intercontinental Tag Title Match: Masato Tanaka & Shinjiro Otani vs. Shiro Koshinaka & Takao Omori 17:48

ZERO-ONE SKY PerfecTV! LIVE SPECIAL MANIFESTO-1 2/29/04 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-4hr 40min. Q=TV Master

Steve Corino & CW Anderson & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Yoshito Sasaki vs. Tatsuhito Takaiwa & Naohiro Hoshikawa & Jun Kasai & Osamu Roko & Akashi 16:40

Masa Fuchi & Masanobu Kurisu vs. Yoshiaki Fujiwara & Don Arakawa 15:46

Kohei Sato & Hiro Yokoi vs. Zebraman & Tom Howard 9:48

NWA UN Title Match: Masato Tanaka vs. The Gladiator 11:44

NWA International Light Heavyweight Tag Title Match: Low-Ki & Leonardo Spanky vs. AJ Styles & Frankie Kazarian 18:59

Shinjiro Otani vs. Wataru Sakata 13:20

Naoya Ogawa & The Predator vs. Dustin Rhodes & Giant Silva 10:43

Keiji Muto vs. Takao Omori 19:10

Shinya Hashimoto vs. Riki Choshu 11:08

WORLD-1 Revisited 6/6/04
-2hr. Q=TV Master

4/4:

Low Ki vs. Minoru Fujita 3:12 of 13:09

Spanky vs. Ikuto Hidaka 10:07

Steve Corino vs. Kohei Sato 9:27

Masato Tanaka & Homicide vs. CM Punk & CW Anderson 13:59

4/5:

Alex Law vs. Kohei Sato 5:04

Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Matt Striker & Josh Daniels 14:44

4/6:

Kohei Sato vs. Matt Striker 10:12

Low Ki & Spanky vs. Minoru Fujita & Ikuto Hidaka 19:15

WORLD-1 Singles Title Match: CM Punk vs. Masato Tanaka 9:54

 

ZERO-ONE STV 5/12/04 Destructive Revolution 2004 ~ Tenka-Ichi Jr. ~ taped 4/30/04 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=TV Master

Wataru Sakata & Ryouji Sai vs. Tetsuhiro Kuroda & Yoshihito Sasaki 11:15

NWA International Lightweight Tag Team Title Match: Low Ki & Leonardo Spanky vs. Jun Kasai & Sonjay Dutt 9:12

NWA Intercontinental Tag Team Title Match: Takao Omori & Shiro Koshinaka vs. Steve Corino & Jack Bull 5:09 of 8:46

Shinya Hashimoto & Riki Choshu vs. Dan Bobish & Jason The Legend 8:40

NWA United National Heavyweight Title: Masato Tanaka vs. Shinjiro Otani 14:20

Tenka-Ichi Junior Tournament 2004 Final Match: Tomohiro Ishii vs. Tatsuhito Takaiwa 16:39

ZERO-ONE 6/11/04 AMBITIOUS taped 5/21/04 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=TV Master

Kuroge Wagyuta & Fugofugo Yumeji vs. Don Arakawa & Akashi Tiger

Kazuhiko Ogasawara & Akio Kobayashi vs. Tomohiro Ishii & Takashi Uwano

NWA Intercontinental Tag Title Match: Takao Omori & Shiro Koshinaka vs. Dancing Wolf & Navajo Warrior

Yoshihito Sasaki & Tetsuhiro Kuroda vs. Ryoji Sai & Jun Kasai

NWA UN Heavyweight Title Match Hardcore Rule: Masato Tanaka vs. Hirotaka Yokoi

Shinya Hashimoto & Riki Choshu & Yoshiaki Fujiwara vs. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa & Wataru Sakata

BACK TO QUEBRADA DVDs