TPW TOKYO PRO WRESTLING DVD
Tokyo Puroresu Tapes Videos


Tokyo Pro The Big Fight Spring '96 Commercial Tape 2/5/96 Tokyo Korakuen Hall
-1hr. Q=Ex

Apollo Sugawara vs. Segundan #1

Kishin Kawabata & Hiroshi Hatanaka vs. Shunmie Matsuzaki & Akihiko Masuda

Toryu vs. Tenichibo Ikkei

Gekko vs. Shigeo Okamura

Masashi Aoyagi vs. Rikio Ito

The Great Kabuki & Benkei Daikokubo vs. Bloody Bruise #1 & #2

Russian Roulette Handerchief Death Match: Mr. Pogo vs. Takashi Ishikawa

FMW Champ Forum 5/18/96 taped 3/30/96 Tokyo Korakuen Hall
& Tokyo Pro Champ Forum 5/25/96 taped 4/2/96 Tokyo
-2hr. Q=VG (dotty)

FMW Champ Forum 5/18

Combat Toyoda vs. Bison Kimura

Street Fight: BADBOY Hido & Hideki Hosaka & W*ING Kanemura vs. Tetsuhiro Kuroda & Koji Nakagawa & Masato Tanaka

World Brass Knuckles Tag Title Match:The Headhunters vs. Super Leather & Jason The Terrible

Tokyo Pro 5/25/96

Tsukigake & Gekko vs. Shocker & Astro Jr.

TWA Tag World Title Tournament Semifinals:

Yojo Anjo & Takashi Ishikawa vs. Masashi Aoyagi & Hiroshi Itakura

The Great Kabuki & Daikokubo Benkei vs. Mr. Pogo & Yoshiaki Fujiwara

TWA Tag World Title Tournament Final: Yojo Anjo & Takashi Ishikawa vs. The Great Kabuki & Daikokubo Benkei

Tokyo Pro Superstar Tag Battle '96 Commercial Tape 4/2/96 Tokyo Komazawa Olympic Park Taiikukan
-1hr 20min. Q=Ex

Tenichibo Ikkei vs. Masanobu Kurisu

Gekko & Tsukikage vs. Astro Rey Jr. & Shocker

TWA Tag World Title Tournament Semifinals:

Yoji Anjo & Takashi Ishikawa vs. Masashi Aoyagi & Hiroshi Itakura

The Great Kabuki & Benkei Daikokubo vs. Mr. Pogo & Yoshiaki Fujiwara

Yoshihiro Takayama & Kenichi Yamamoto vs. Kishin Kawabata & Shigeo Okamura

Tokyo Pro Tag Tournament Final: Yoji Anjo & Takashi Ishikawa vs. The Great Kabuki & Benkei Daikokubo

Tokyo Pro Super Tag Battle '96 Commercial Tape 5/30/96 Tokyo Korakuen Hall
-1 1/2hr. Q=VG-Ex

Akihiko Masuda vs. Toryu

Brazo de Oro & Brazo de Plata vs. Astro Jr & Shocker

Shigeo Okamura vs. Kishin Kawabata

Gekko & Tsukikage vs. Hiroshi Itakura & Takeshi Sato

Abdullah The Butcher & Masashi Aoyagi vs. Mr. Pogo & Masanobu Kurisu

Tarzan Goto & Mr. Gannosuke vs. The Great Kabuki & Benkei Daikokubo

Yoji Anjo & Takashi Ishikawa vs. Yoshihiro Takayama & Kenichi Yamamoto

Tokyo Pro Super Battle Commercial Tape 6/24/96 Tokyo Korakuen Hall
& Tokyo Pro Commercial Tape 8/29/96 Sapporo Teisen Hall
-2hr. Q=VG/PG (jumpy)

Tokyo Pro 6/24/96

Hiroshi Itakura vs. Akihito Masuda. Highlights

Billy Black vs. Masanobu Kurisu. Highlights

Gekko & Kageboshi vs. Shocker & Astro Jr.

The Great Kabuki vs. Shigeo Okumura

Black Wazuma (2 Cold Scorpio) vs. Daikokubo Benkei

Sabu vs. Abdullah The Butcher

Takashi Ishikawa & Kishin Kawabata vs. Tarzan Goto & Mr. Gannosuke (Shin FMW team)

8/29/96 Sapporo Teisen Hall

Shigeo Okumura vs. Kishin Kawabata

The Great Kabuki & Akihito Masuda vs. Tarzan Goto & Mr. Gannosuke (Shin FMW)

Sabu vs. Black Wazuma

2/3 Falls TWA World Tag Titles: Takashi Ishikawa & Yoji Anjo vs. Abdullah The Butcher & Daikokobu Benkei

Tokyo Pro Tokyo Puroresu in Yokohama maze master Commercial Tape 8/25/96 Pacific Yokohama
-1hr 15min. Q=Ex

TWA World Tag Challenger Team Decision Match: Yoji Anjo & Shodai Tiger Mask vs. Takashi Ishikawa & Yoshihiro Takayama

Sabu vs. Black Wazuma

NWA Light Heavyweight Title Match: El Dandy vs. Gekko

TWA Tag Title Match: Abdullah The Butcher & Benkei Daikokobu vs. Yoji Anjo & Shodai Tiger Mask

Tokyo Pro Battle Station 10/19/96
-2hr. Q=Ex

8/25/96 Pacific Yokohama (all joined in progress)

TWA World Tag Challenger Team Decision Match: Yoji Anjo & Shodai Tiger Mask vs. Takashi Ishikawa & Yoshihiro Takayama

NWA Light Heavyweight Title Match: El Dandy vs. Gekko

TWA Tag Title Match: Abdullah The Butcher & Benkei Daikokobu vs. Yoji Anjo & Shodai Tiger Mask

9/15/96 Morita (all joined in progress)

Handicap Match: Takashi Ishikawa vs. Masao Orihara & Shigeo Okamura & Shinobu Tamura

TWA Tag Title Match: Yoji Anjo & Shodai Tiger Mask vs. Abdullah The Butcher & Benkei Daikokobu

10/8/96 Osaka Furitsu Taiikukaikan

Sabu vs. Black Wozuma (2 Cold Scorpio)

Shodai Tiger Mask vs. The Great Kabuki

Junior Flag Tournament 1st Round highlights: Kenichi Yamamoto vs. Shinobu Tamura & Gekko (Orihara) vs. Shocker

Junior Flag Tournament Final: Masao Orihara vs. Kenichi Yamamoto

Nobuhiko Takada vs. Abdullah The Butcher

Yoji Anjo vs. Takashi Ishikawa

Tokyo Pro Settlement 200% NIGHT Commercial Tape 10/8/96 Osaka Furitsu Taiikukaikan
-2hr. Q=Master

Sabu vs. Black Wozuma (2 Cold Scorpio)

Shodai Tiger Mask vs. The Great Kabuki

Junior Flag Tournament 1st Round highlights: Kenichi Yamamoto vs. Shinobu Tamura & Gekko (Orihara) vs. Shocker

Junior Flag Tournament Final: Masao Orihara vs. Kenichi Yamamoto

Nobuhiko Takada vs. Abdullah The Butcher

Yoji Anjo vs. Takashi Ishikawa

Tokyo Pro Battle Station taped 12/7/96 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-2hr. Q=Ex

Orito vs. Felinito

Kishin Kawabata vs. Masanobu Kurisu

Shocker & Akihito Masuda vs. Black Wazuma & Crusher Takahashi

Abdullah The Butcher vs. Ryo Miyake

Masao Orihara vs. Flying Kid Ichihara

Takashi Ishikawa & The Great Kabuki & Daikokubo Benkei vs. Kodo Fuyuki & Jado & Gedo

Yoji Anjo & Shigeo Okumura vs. Tarzan Goto & Mr. Gannosuke

BACK TO QUEBRADA DVDs