PRO WRESTLING KAGEKI

PRO WRESTLING KAGEKI * OFFICIAL VIDEO VOL. 1 Murao Koshi Puroresu in Yabe
Commercial Tape 10/25/98 Fukuoka Yabemura Murao Taiikukan
-1hr 15min. Q=Master

MUMYOU vs. Suicide Johnny

Basara vs. Daiyu Kawauchi. Kawauchi's debut.

Tadahiro Fujisaki vs. Hiroshi Kotsubo

Masakazu Fukuda & Cosmo*Soldier vs. Masaaki Mochizuki & Keiichi Kawano

SHINOBI & Azteca vs. Guerrero Diablo & Makoto Saito

PRO-WRESTLING KAGEKI * OFFICIAL VIDEO Vol. 2 ONE NIGHT KAGEKI LIVE II Commercial Tape 10/26/98 Fukuoka Shi Bayside Place
-1hr 35min. Q=Master

Masahiko Toyofuku vs. Masatomo Iba

Hiromi Yagi vs. Megumi Yabushita

Hiroyoshi Kotsubo vs. Keiichi Kawano

Masakazu Fukuda vs. Daiyo Kawauchi

Masaaki Mochizuki & Guerrero Diablo vs. Basara & Tadahiro Fujisaki

Azteca & Shinobi vs. Cosmo*Soldier & Makoto Saito

PRO-WRESTLING KAGEKI * OFFICIAL VIDEO Vol. 3 Hakata Light Heavyweight 1st Champion Decision Tournament Commercial Tape 4/21/00 Fukuoka Shi
-1hr. Q=Master

Hakata Light Heavyweight 1st Champion Decision Tournament 1st Round:

Azteca vs. Chocoball Kobe

Onryo vs. Kaze

Daiyu Kawauchi vs. Yutaka Fukuda

Guerrero Diablo vs. Nasty Black Panther (GENTARO)

Hakata Light Heavyweight 1st Champion Decision Tournament Semifinals:

Azteca vs. Shigeo Kato

Yoshiyuki Saito vs. Daiyu Kawauchi

Hakata Light Heavyweight 1st Champion Decision Tournament Final: Azteca vs. Yoshiyuki Saito

BACK TO QUEBRADA TAPES