Manami Toyota
Manami Toyota

Match
Date
Location
Stipulations
Rating
vs. Akira Hokuto
1/11/91
Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan
All Pacific Title
****1/2
vs.  Aja Kong
5/26/91
Tokyo Korakuen Hall
****1/4
1/4/92
Tokyo Korakuen Hall
****1/4
vs.  Kyoko Inoue
4/25/92
Yokohama Bunka Taiikukan
IWA Joshi Title
****3/4
vs.  Toshiyo Yamada
6/21/92
Tokyo Korakuen Hall
 
*****
vs.  Toshiyo Yamada
8/15/92
Tokyo Korakuen Hall
Waisha Kamikiri Match 
IWA Joshi Title
*****
11/26/92
Kanagawa
Kawasaki Shi Taiikukan
2/3 Falls
3WA Tag Titles
*****
4/11/93
Osaka Furitsu Taiikukaikan
2/3 Falls
3WA Tag Titles
*****
Toshiyo Yamada & Manami Toyota
vs. Combat Toyoda & Megumi Kudo
5/5/93
Kanagawa Kawasaki Kyujo
-
****1/4
vs.  Akira Hokuto
8/21/93
Tokyo Korakuen Hall
JGP '93 Semifinal
****1/2
Y. Hotta & Toyota & Sakie Hasegawa
vs.  Ozaki & P. Mariko & H. Fukuoka
8/25/93
Tokyo Nippon Budokan
 -
****1/2
vs. Toshiyo Yamada
11/28/93
Osaka Jo Hall
All Pacific Decison
****1/4
12/6/93
Tokyo Ryogoku Kokugikan
3WA Tag Titles
*****
Akira Hokuto & Manami Toyota
vs.  Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue
12/10/93
Tokyo Korakuen Hall
Tag League The Best '93
****3/4
Akira Hokuto & Manami Toyota
vs.  Toshiyo Yamada & Kyoko Inoue
12/10/93
Tokyo Korakuen Hall
Tag League The Best '93 Final
****3/4
Toshiyo Yamada & Manami Toyota
vs.  Etsuko Mita & Mima Shimoda
1/24/94
Tokyo Ota-ku Taiikukan
2/3 Falls
3WA Tag Titles
****1/2
vs.  Plum Mariko
3/27/94
Yokohama Arena
IWA Joshi Title
****1/2
vs.  Kyoko Inoue
8/24/94
Tokyo Nippon Budokan
All Pacific & IWA Joshi
Title Unification Match
****3/4
Manami Toyota & Toshiyo Yamada
vs.  Kyoko Inoue & Takako Inoue
10/9/94
Kanagawa
Kawasaki Shi Taiikukan
3WA Tag Titles
****1/2
vs.  Aja Kong
11/20/94
Tokyo Dome
V*TOP WOMAN Nippon Senshuken Tournament Rd 1
****3/4
Yumiko Hotta & Manami Toyota
vs.  Kyoko Inoue & Takako Inoue
2/15/95
Kagoshima
3WA Title
#1 Contender Match
****1/4
Hotta & Toyota & Takako & Sakie
Aja & Yamada & Kyoko & Yoshida
2/26/95
Tokyo Korakuen Hall
Elimination Match for spots in Best Four Match on 4/2/95
****1/4
vs.  Aja Kong
3/26/95
Yokohama Arena
3WA Title
****1/2
vs.  Kyoko Inoue
5/7/95
Tokyo Korakuen Hall
3WA Title
*****
vs.  Aja Kong
6/27/95
Sapporo Nakajima Taiiku Center
3WA Title
****3/4
vs. Mima Shimoda
7/23/95
Tokyo Korakuen Hall
JGP '95
Manami Toyota & Sakie Hasegawa
vs.  Kyoko Inoue & Takako Inoue
8/30/95
Osaka Furitsu Taiikukaikan
3WA Tag Titles
*****
vs.  Akira Hokuto
9/2/95
Tokyo Nippon Budokan
JGP '95 
*****
vs.  Yumiko Hotta
9/3/95
Tokyo Korakuen Hall
JGP '95 Final
****3/4
vs.  Kyoko Inoue
3/31/96
Yokohama Arena
3WA Title
****3/4
Manami Toyota & Mima Shimoda
vs.  Kaoru Ito & Mariko Yoshida
9/28/96
Hakata Starlanes
3WA Tag Titles
****3/4
vs.  Aja Kong
10/6/96
Nagoya Aichi-ken Taiikukan
3WA Title
****1/2
vs.  Kyoko Inoue
12/8/96
Tokyo Ryogoku Kokugikan
3WA Title
****1/2
vs.  Kaoru Ito
8/9/97
Tokyo Korakuen Hall
JGP '97
****1/2
vs.  Aja Kong
8/20/97
Tokyo Nippon Budokan
Aja's AJW Graduation Match
****1/2
Shinobu Kandori vs. Toyota
8/23/98
Kanagawa
Kawasaki Shi Taiikukan
WWWA Single
****
2/24/02
Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
WWWA Single
****


Image Credit: Shukan Puroresu
Return to Recommended Maches