Mima Shimoda
MIMA SHIMODA
                    
Match Date Location Stips Rating
Akira Hokuto & Etsuko Mita & Shimoda 
vs. Harley Saito & Eagle Sawai & Miki Handa
1/24/93 Tokyo Korakuen Hall - ****1/4
Bull Nakano & Suzuka Minami & Etsuko Mita & Shimoda & Bat Yoshinaga
vs. Eagle Sawai & Harley Saito & Miki Handa & Yukari Osawa & Leo Kitamura
8/25/93 Tokyo Nippon Budokan Elimination Match ****1/2
Shimoda & Kaoru Ito & Chikako Shiratori & Chaparrita ASARI
vs. Cuty Suzuki & Plum Mariko & Hikari Fukuoka & Command Bolshoi
10/9/93 Tokyo Bay NK Hall Captain Fall Elimination ****1/4
Akira Hokuto & Suzuka Minami & Etsuko Mita & Shimoda vs. Dynamite Kansai & Devil Masami & Mayumi Ozaki & Plum Mariko 11/28/93 Osaka Jo Hall First Attack Captain Fall ****3/4
Toshiyo Yamada & Manami Toyota vs. 
Etsuko Mita & Shimoda
1/24/94 Tokyo Ota-ku Taiikukan 2/3 Falls
3WA Tag
****1/2
Yumiko Hotta & Takako Inoue
vs. Etsuko Mita & Shimoda
3/30/94 Okinawa UWA Tag ****1/4
Akira Hokuto & Etsuko Mita & Shimoda
vs. Reggie Bennett & Mariko Yoshida & Kaoru Ito
6/27/95 Sapporo Nakajima Taiiku Center - ****1/4
vs. Manami Toyota 7/23/95 Tokyo Korakuen Hall JGP League ****1/4
Etsuko Mita & Shimoda
vs. Jaguar Yokota & Lioness Asuka
9/2/95 Tokyo Nippon Budokan UWA Tag ****
Manami Toyota & Shimoda
vs. Kyoko Inoue & Takako Inoue
5/11/96 Yokohama Bunka Taiikukan - ****1/4
Kyoko Inoue & Takako Inoue 
vs. Manami Toyota & Shimoda
6/22/96 Sapporo Nakajima Taiiku Center 2/3 Falls
3WA Tag
****1/4
Manami Toyota & Shimoda
vs. Mariko Yoshida & Kaoru Ito
9/28/96 Hakata Starlane 2/3 Falls
3WA Tag
****3/4
Shimoda & Etsuko Mita
vs. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa
6/18/97 Sapporo Nakajima Taiiku Center 2/3 Falls
3WA Tag
****
Shimoda & Etsuko Mita
vs. Aja Kong & Kyoko Inoue
8/9/97 Tokyo Korakuen Hall - ****1/2
Shimoda & Etsuko Mita
vs. Tomoko Watanabe & Kumiko Maekawa
8/20/97 Tokyo Nippon Budokan 2/3 Falls
3WA Tag
****1/2
Shimoda & Etsuko Mita
vs. Kaoru Ito & Tomoko Watanabe
9/21/97 Kawasaki Shi Taiikukan Kanaami Death Match ****3/4
vs. Mayumi Ozaki 2/28/99 Kanagawa Club Citta Kawasaki - ****
Lioness Asuka & Shimoda & Etsuko Mita vs. Manami Toyota & Kaoru Ito & Nanae Takahashi 7/11/99 Tokyo Odaiba Fuji TV Studio - ****
Ayako Hamada & AKINO
vs. Shimoda & Etsuko Mita
12/11/99 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan TWINSTAR ****1/2
Shimoda & Etsuko Mita & Kumiko Maekawa
vs. Kaoru Ito & Momoe Nakanishi & Nanae Takahashi
11/23/00 Tokyo Kokuritsu Yoyogi Kyogijo #2 Taiikukan Kanaami Death Match ****1/2
Additional Recommendations
Match Date Location Stips Recommended by
Etsuko Mita & Shimoda vs. Megumi Kudo & Combat Toyoda
4/11/93
Osaka Furitsu Taiikukaikan
-
Keith Watanabe

 

Image Credit: Ta-ke Shobo, AJW
Return to Recommended Matches