KYOKO INOUE
_
Match Date Location Stips Rating
Bull Nakano & Kyoko vs. Aja Kong & Bison Kimura 1/11/91 Kanagawa
Kawasaki Shi Taiikukan
Waisha Kamikiri Tag Death Match ****1/4
Kyoko & Debbie Malenko vs. Esther Moreno & Mariko Yoshida 5/26/91 Tokyo Korakuen Hall - ****
Bull Nakano vs. Kyoko 9/7/91 Omiya Skate Center WWWA Single ****
vs. Akira Hokuto 1/4/92 Tokyo Korakuen Hall IWA Sekai Joshi ****3/4
vs. Manami Toyota 4/25/92 Kanagawa
Yokohama Bunka Taiikukan
IWA Sekai Joshi ****3/4
vs. Akira Hokuto 11/26/92 Tokyo Ota-ku Taiikukan All Pacific ****1/2
Kyoko & Takako Inoue vs. Mayumi Ozaki & Cuty Suzuki 4/2/93 Kanagawa
Yokohama Arena
- ****3/4
Kyoko & Yumiko Hotta & Takako Inoue vs. Cuty Suzuki & Plum Mariko & Bolshoi Kid 4/11/93 Osaka Furitsu Taiikukaikan - ****1/4
Aja Kong & Kyoko vs.
Manami Toyota & Yumiko Hotta
4/24/93 Shimane-ken Masuda Min Taiikukan - ****1/4
Aja Kong & Kyoko & Takako Inoue & Sakie Hasegawa vs. Dynamite Kansai & Mayumi Ozaki & Cuty Suzuki & Hikari Fukuoka 7/31/93 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan First Attack Single Match 60:00 Full Time *****
Toshiyo Yamada & Manami Toyota & Kyoko vs. Yumiko Hotta & Suzuka Minami & Takako Inoue 8/5/93 Kasumagaora - ****
vs. Shinobu Kandori 8/25/93 Tokyo Nippon Budokan - ****1/4
vs. Devil Masami 10/9/93 Tokyo Bay NK Hall - ****
vs. Dynamite Kansai 11/18/93 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan - ****1/4
Toshiyo Yamada & Kyoko vs.
Manami Toyota & Akira Hokuto
12/10/93 Tokyo Korakuen Hall Tag League The Best ****3/4
Toshiyo Yamada & Kyoko vs.
Manami Toyota & Akira Hokuto
12/10/93 Tokyo Korakuen Hall Tag League The Best Final ****3/4
Toshiyo Yamada vs. Kyoko 3/27/94 Kanagawa
Yokohama Arena
All Pacific ****1/4
vs. Manami Toyota 8/24/94 Tokyo Nippon Budokan All Pacific & IWA Joshi
Unification Match
****3/4
vs. Dynamite Kansai 11/20/94 Tokyo Dome V*TOP 1st Round ****1/2
Kyoko & Takako Inoue vs.
Yumiko Hotta & Manami Toyota
2/15/95 Kagashima #1 Contenders ****1/4
Aja Kong & Toshiyo Yamada & Kyoko & Mariko Yoshida vs. Yumiko Hotta & Manami Toyota & Takako Inoue & Sakie Hasegawa 2/26/95 Tokyo Korakuen Hall Elimination Match for spots in Tokyo Dome match ****1/4
vs. Bull Nakano 3/26/95 Kanagawa Yokohama Arena - ?
Manami Toyota vs. Kyoko 5/7/95 Tokyo Korakuen Hall WWWA Single *****
Kyoko & Takako Inoue vs.
Manami Toyota & Sakie Hasegawa
8/30/95 Osaka Furitsu Taiikukaikan WWWA Tag *****
vs. Bull Nakano 9/2/95 Tokyo Nippon Budokan - ?
vs. Aja Kong 12/4/95 Tokyo Ryogoku Kokugikan - ?
Manami Toyota vs. Kyoko 3/31/96 Kanagawa Yokohama Arena WWWA Single ****3/4
vs. Aja Kong 8/30/96 Osaka Furitsu Taiikukaikan JGP Final ****1/4
Manami Toyota vs. Kyoko 12/8/96 Tokyo Ryogoku Kokugikan WWWA Single ****1/2
Kyoko & Aja Kong vs.
Mima Shimoda & Etsuko Mita
8/9/97 Tokyo Korakuen Hall - ****1/2
vs. Aja Kong 8/10/97 Tokyo Korakuen Hall - ****
vs. Meiko Satomura 9/20/97 Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan - ****
vs. Lioness Asuka 4/26/98 Tokyo Korakuen Hall TWF Sekai Single ****1/2
vs. Lioness Asuka 5/6/98 Tokyo Korakuen Hall TWF Sekai Single ****1/2
vs. Aja Kong 10/20/98 Tokyo Korakuen Hall - ****1/4
Kyoko & Mima Shimoda & Etsuko Mita vs. Yumiko Hotta & Manami Toyota & Takako Inoue 12/26/98 Tokyo Ariake Coliseum - ****
vs. Misae Genki 12/28/98 Tokyo Korakuen Hall - ****
vs. Lioness Asuka 1/24/99 Tokyo Korakuen Hall TWF Sekai Single ****1/4
vs. Lioness Asuka 8/22/99 Kanagawa Kawasaki Shi Taiikukan WWWA Single & TWF Sekai Single Unification ****

Image Credit:
AJW & Lady's Gong

Return to Recommended Matches